1. Balkan Savaşı Hakkında Bilgi, Savaşın Nedenleri, Sonuçları

1
168

1. Balkan Savaşı Hakkında Bilgi, Savaşın Nedenleri, Sonuçları, ile ilgili kısaca bilgi, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,

I. Balkan Savaşı (1912-1913)

Nedenleri;

• Milliyetçilik akımı sonucunda bağımsızlık elde eden Balkan Devletlerinin Osmanlı yönetimindeki Balkan topraklarını ele geçirmek istemeleri (Osmanlıları Balkanlardan atma düşüncesi),

• Rusya’nın Panslavizm politikası doğrultusunda kışkırtıcı faaliyetleri,

• Osmanlı Devletinin güçsüzlüğü,

• Balkan ittifakına sonradan katılan Karadağ’ın Osmanlı devletine saldırması,

Savaş Dönemi;
• Sırbistan ve Bulgaristan’ın öncülüğünde kurulan Balkan İttafakına Yunanistan ve Karadağ da dahil olmuş, Karadağ’ın saldırısıyla savaş başlamıştır.
• Balkanlardaki bir kısım Osmanlı kuvvetlerinin terhis edilmesi, hükümet içerisinde görüş ayrılıkları ve komutanlar arasında geçimsizlik kısa sürede Balkanlar’daki Osmanlı topraklarının işgal edilmesine zemin hazırlamıştır.

• Bulgaristan Doğu ve Batı Trakyayı ele geçirerek Çatalca’ya kadar ilerlemiştir. Makedonya’nın Balkan devletlerince işgal edilmesi Yunanistan’ın Eğe adalarını ele geçirmesi ayrıca Arnavutluğun bağımsızlığını ilan etmesi Osmanlıların Balkanlardaki varlığını büyük ölçüde sona erdirmiştir.

 

Sonuçları;
• Osmanlı Devletl’nin yenilmesiyle Balkan toprakları büyük ölçüde elden çıkmıştır.
• Yapılan Londra Konferansı ve Anlaşmasıyla
(30 Mayıs 1913) Osmanlı Devleti Midye-Enez hattının batısındaki bütün topraklarını kaybettiğini kabul etmiştir. Böylece Doğu ve Batı Trakya Bulgaristan’a, Ege Adaları Yunanistan’a geçmiştir. Makedonya ise Balkan Devletleri arasında paylaşılmıştır.

• Londra Barış Görüşmeleri devam ederken İttihat ve Terakki Partisi’nin ileri gelenleri Bab-ı Ali baskınıyla hükümeti ele geçirmişlerdir.

YORUM: Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki varlığı büyük ölçüde sona ermiştir. Rusya’nın bölgedeki etkinliği daha da artmıştır. Edirne’nin elden çıkmasıyla İstanbul ve boğazlar savunmasız duruma düşmüştür. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin askeri gücünün olmadığı.

YORUM: Balkan topraklarının büyük ölçüde elden çıkmasıyla bölgedeki bir kısım müslüman göç etmeleri Anadolunun nüfuzunu artırmıştır.

YORUM: Balkanlarda Osmanlı Devleti egemen durumda iken özellikle 19. yy.’da büyük devletlerin etkisiyle bölgede Hristiyan azınlık sorunu yaşanmış, fakat I. Balkan Savaşıyla Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki vaklığının sona ermesi ve Müslümanların Hristiyan Balkan Devletlerinin yönetimine geçmesi bu kez bölgede Müslüman azınlık sorununu ortaya çıkarmıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here