1. Dünya Savaşı Öncesi Rusya, Avusturya, İtalya ve Osmanlı Devleti

0
98

1. Dünya Savaşı Sırasında Rusya, Avusturya, İtalya ve Osmanlı Devleti genel durum, amaçları, savaş öncesinde devletlerin durumu,

Rusya: panslavizm politikasını uygulayabilmek için Avusturya Macaristan’ın yıkılmasını arzuluyordu.
Avusturya – Macaristan imparatorluğu:
Rusya’nın panslavizm politikasının önüne set çekmek ve Sırbistan’ın etkisini ortadan kaldırmak amacındaydı.
İtalya: sömürgecilikte kendisini ispatlama düşüncesinde olan İtalya, önce Almanya ile ilişkilerini geliştirmiş fakat Avusturya- Macaristan ile sınır problemleri olduğundan Almanya, Avusturya-Macaristan bloğundan ayrılmıştır. Verimli ve yerleşmeye elverişli topraklar ele geçirmek istemiştir.
Osmanlı Devleti: İttihat ve Terakki Partisi’nin yönetiminde mevcut topraklarını muhafaza etmek ve durumunu güçlendirmek istiyordu.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here