1. Dünya Savaşı Sırasında Ermeni Sorunu Kısaca Bilgi

0
120

I.Dünya Savaşı’nda Ermeni Sorunu:

* I. Dünya Savaşı başlarında Rusya ile işbirliği yaparak Türklere saldıran Ermeniler, Tehcir (Göç) Kanunu ile Doğu Anadolu’dan Suriye’ye göç ettirilmişlerdir (1915). Bu girişimin amacı, Osmanlı Devletinin iç güvenliğini sağlamaya yöneliktir.

I. Dünya Savaşı’ndan çekilen Rusya, Brest-Litovsk Barışı ile Doğu Anadolu’yu Osmanlılara bırakmıştır. Fakat İtilaf Devletleri bu durumu tanımamışlardır.

* Brest-Litovsk Barışı’ndan sonra Osmanlı kuvvetleri Kafkasya’ya kadar ilerlemiş fakat Mondros gereği bu bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here