1. Dünya Savaşı Sonrası Osmanlı Devleti’nin İç Durumu

0
113

1. Dünya Savaşı Sonrası Osmanlı Devleti’nin İç Durumu hakkında bilgi, konu özeti, ödev araştırması, kısaca detaylı bilgi,

I. Dünya Savaşı Sonucunda Osmanlı Devleti’nin İç Durumu
• Yönetimi elinde bulunduran İttihat ve Terakki Partisi’nin ileri gelenlerinin ülke dışına kaçmalarıyla Ahmet İzzet Paşa hükümeti kurulmuştur.
• Ahmet İzzet Paşa Hükümeti döneminde Mondros Müterakesi imzalanmıştır. Mondros sonrası işgallerin başlaması üzerine Ahmet İzzet Paşa istifa etmek zorunda kalmış yerine Tevfik Paşa sadrazam olmuştur.
• Tevfik Paşa hükümeti döneminde padişah Meclisi Mebusan’ı fesetmiş böylece hükümeti denetleyebilecek bir organ kalmamıştır.
• İtilaf Devletlerinin baskıları karşısında istifa eden Tevfik Paşa’nın yerine Damat Ferit Paşa hükümeti kurulmuştur. Bu dönemde halkın çıkarları gözardı edilerek saltanatın devamı için İtilaf Devletlerine hoşgörünmeye çalışılmıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here