1. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler

0
315

1. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler hakkında bilgi, konu özeti, ödev araştırması, kısaca bilgi,

Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler;

Kafkas Cephesi:

• Osmanlı Devleti ilk olarak Kafkas cephesi adı verilen Doğu Anadolu’da Ruslarla savaşmıştır. Enver Paşa komtasındaki Türk ordusu olumsuz hava koşullarından dolayı ağır kayıplar vermiştir.
• Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan Rusların eline geçmiştir.
• t917’de meydana gelen Bolşevik ihtilali sonrası Rusya Brest-Litovsk Anlaşması ile savaştan çekilmiştir. Savaş sırasında işgal etmiş olduğu yerlerle birlikte daha önce Berlin Anlaşması’yla almış olduğu Kars, Ardahan ve Batum’u da Osmanlı Devletine bırakmıştır. Böylece Kafkas Cephesi kapanmıştır.

YORUM: Kafkas Cephesi’ndeki başarısızlık ittihatçıların Turancılık, politikasını da başarısızlığa uğratmıştır.

Çanakkale Cephesi:
• Alman denizaltılarından dolayı Baltık Denizine gemilerini sokamayan İtilaf Devletleri İstanbul ve Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Rusya’ya yardım ulaştırmayı ve Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmayı amaçlamışlardır. Bu durum İtilaf devletlerince Çanakkale Cephesi’nin açılmasına neden olmuşlardır.
• Mustafa Kemal’in Anafartalar, Arı burnu ve Conkbayırı’ndaki kahramanlıklarının da etkisiyle Gelibolu yarımadasının düşman eline geçmesi önlenmiş, İtilaf Devletlerine karşı Çanakkale Zaferi kazanılmıştır.

• Çanakkale zaferiyle;

– Milli mücadele ruhu doğdu.

– İstanbul işgalden, Osmanlı Devleti ani bir çöküntüden kurtuldu.

– Savaş uzadı.

– Mustafa Kemal halk tarafından kahraman olarak tanınmıştır. Bu durum O’nun Milli Mücadelede önder kabul edilmesinde etkili olmuştur.

Ayrıca; Rusya’ya yardım ulaştırılamamasmdan dolayı Rusya’daki iktisadi çöküntü artmış, Bolşevik ihtilaline ortam hazırlamıştır.

YORUM: Çanakkale Zaferi Türklerin kendi yurtlarında yenilmeyeceklerini kanıtlamıştır.

Kanal (Süveyş) Cephesi:

• Almanya’nın teşviki ile Osmanlı Devleti tarafından Mısır’ı ve Kanal bölgesini ele geçirmeye
yönelik açılan cephedir. İngiltere’nin Hint yolu’nun kesilmesi amaçlanmıştır. Fakat Osmanlı kuvvetleri başarılı olamamıştır.

• Karşı saldırıya geçen İngiliz kuvvetleri Sina yarımadasını ele geçirip Suriye girmişlerdir.

Hicaz ve Yemen Cepheleri:

• Kutsal yerleri korumak amacıyla hem İngiltere hem de Mekke Emiri Şerif Hüseyin’le I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar savaşılmıştır.

Irak Cephesi:
• İngiltere Kuzey Irak petrol bölgelerini ele geçirmek hem de Rus kuvvetleriyle Kafkaslarda birleşerek Osmanlı kuvvetlerinin İran üzerinden Hindistan’a geçmesini önlemek amacıyla bu cepheyi açmıştır.
• Osmanlı kuvvetleri Selmanı Pak’ta İngilizlere karşı başarılı olmşutur.

Batı Cephesi:

• Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan’a yardım amacıyla Osmanlı kuvvetleri Galiçya, Makedonya ve Romanya’da savaşmıştır.

Önceki Makale1. Dünya Savaşının Başlaması ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi
Sonraki Makale1. Dünya Savaşında Osmanlı Devletini Paylaşma Tasarıları ve Gizli Anlaşmalar

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz