1. Dünya Savaşının Nedenleri Nelerdir ?

0
100

1. Dünya Savaşının Nedenleri Nelerdir ? hakkında bilgi, kısaca konu özeti, ödev araştırması,

1. Dünya Savaşın Nedenleri;

• Hammadde ve pazar bulma amacından kaynaklanan sömürgecilik yarışı (Savaşın temel nedenidir),
• Siyasi birliklerini kuran Almanya ile İtalya’nın sömürgeciliğe yönelmeleri ve Avrupa siyasi dengesinin değişmesi,

• Fransa’nın, Almanya’dan Alsas-Loran bölgesini almak istemesi,

• Rusya’nın panslavizm politikasıyla Balkanlarda etkili hale gelmesiyle özellikle Avusturya – Macaristan’ı rahatsız etmesi,

• Milliyetçilik akımının etkisiyle kurulan milli devletlerin Avrupa politikasına yeni bir boyut kazandırması ve bu durumun Avrupa siyasi dengesini etkilemesi,

• Avrupa’da bloklaşmaların oluşması,

Üçlü İttifak (Bağlaşma) Devletleri; Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya’dan oluşmuştur. İtalya bu gruptan ayrılmış savaş döneminde Osmanlı Devleti ve Bulgaristan bu grubun yanında savaşa girmiştir.

Üçlü İtilaf (Anlaşma) Devletleri; İngiltere, Fransa ve Rusya’dan oluşmuştur. Batı ve Güneydoğu Anadolu kıyılarına yerleşmek isteyen İtalya bu grubun yanına geçtiği gibi Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Brezilya, Portekiz ve ABD de değişik zamanlarda bu grubun yanında yer almışlardır.

• Avusturya-Macaristan veliahtının Saraybos-na’da Sırplar tarafından öldürülmesi I. Dünya savaşının kıvılcımını oluşturmuştur.

YORUM: Üçlü İtilaf ve üçlü ittifak devletlerinin oluşmasında, devletleri siyasi ve ekonomik çıkarlarını hesaba katmışlardır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here