1. Dünya Savaşının Sonuçları Nelerdir ? Hakkında Bilgi

0
70

1. Dünya Savaşının Sonuçları Nelerdir ? Hakkında Bilgi, ödev araştırması, detaylı anlatım, konu özeti,

g) Savaşın Sonuçları;
• Çok uluslu imparatorluklar parçalanmıştır (Osmanlı ve Avusturya – Macaristan İmparatorluğu).
• Yeni devletler kurulmuştur (Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Macaristan gibi).
• Bazı devletlerde rejim değişikliği olmuş ve cumhuriyet yönetimi yaygınlaşmıştır.
• Yenilen İttifak Devletleri ağır şartlar içeren anlaşmalar imzalamışlardır. Almanya ile yapılan VVersay Antlaşması II. Dünya Savaşı’nın temel nedenlerinden birisi olmuştur.
• ABD ve Japonya ekonomik yönden güçlenmişlerdir.
• Cemiyet-i Akvam kurulmuştur (Milletler Cemiyeti).
• Türk Kurtuluş Savaşı başlamıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here