17. Yüzyıl Islahatları Nelerdir, Genel Özellikleri Hakkında Bilgi

0
135

17. Yüzyıl Islahatları Nelerdir, Genel Özellikleri Hakkında Bilgi, XVII YY, 17. yüzyıl ıslahatçıları kimlerdir,

XVII.YY. ISLAHATLARI
* Osmanlı Devleti 17 yy’da Avrupa’daki gelişmeleri fark edememiştir.
* Bu dönem ülkede bir çok sorun yaşamakla beraber, devlet yükselme döneminde gibi düşünülmüş, köklü önlemler alınmamıştır.
* Yapılan ıslahat nitelikli hareketler yüzeysel ve kişilerle sınırlı kalmış, genellikle sorunlar şiddet yoluyla yok edilmeye çalışılmıştır.

ISLAHATÇILAR


Kuyucu Murat Paşa:

özellikle Celali isyanları ile uğraşmış, isyanları bastırmak için şiddet uygulamıştır.


Genç Osman:

* Duraklama döneminde köklü ıslahat yapmaya çalışan ilk padişahtır.
* Lehistan seferi sırasında yeniçerilerin disiplinsizliğini farkedip ocağı kapatmak istemiş, ancak öldürülmüştür.


Tarhuncu Ahmet Paşa:

* Osmanlı Devleti’nde ilk bütçe çalışmasını yapmıştır.
* Bütçe açığını kapatmak için saray masraflarının kısılmasını önermiş, ancak öldürülmüştür.


IV. Murat:

* Sorunlara şiddetle çözümler bulmaya çalışmıştır.
* İstanbul isyanlarını önleyebilmek için içki ve tütün yasağını getirmiştir.
* Dirlik sisteminin bozulduğunu farkederek düzenlemeye çalışmıştır.


Köprülü Mehmet Paşa:

* Bu dönem bir çok devlet adamının öldürülmesi yüzünden, şartlı olarak sadrazamlık görevini kabul etmiştir.
* Döneminde isyanlara karşı şiddet uygulamıştır.
Not : 17. yy da kurumların bozulmasının nedeni iyi araştırılmamış ve yüzeysel çareler uygulanmıştır. Bu durum devletin 18. yy da daha da kötü duruma düşmesine neden olmuştur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here