1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye) Özellikleri

0
301

1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye)

Milli mücadele döneminin olağanüstü şartlarında hazırlanmış ve bağımsızlık mücadelesinin ürünü bir anayasadır.

Özellikleri

Anayasalarımız içinde tek yumuşak anayasadır.

Milli egemenlik ilkesi kabul edilmiştir.

Kuvvetler birliği ve meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir.

Seçmen yaşı anayasada 18 olarak benimsenmiştir.

Yerinde yönetim ilkesine ve yerel yönetimlere ağırlık verilmiştir.

Milletvekillerinin seiminde iki dereceli seçim sistemi benimsenmiştir.

Kanuni esasi yürürlükten kaldırılmış, Anayasa ile çelişmeyen maddeler uygulanmaya devam edilmiştir.

29 ekim 1923 yılında yapılan değişiklikle devletin şeklinin cumhuriyet olduğu Cumhurbaşkanının TBMM üyeleri arasında yine TBMM tarafından bir seçim dönemi için  seçilmesi hükümleri kabul edilmiştir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here