2. Dünya Savaşı Sebepleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi

0
116

II. DÜNYA SAVAŞI (1939 -1945)

A. Sebepleri

1. I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmaların Avrupa’da siyasi dengeleri bozması.
2. Milletler Cemiyetinin barışı koruyamaması.
3. Avrupa da silahlanma yarışı.
4. Almanya ve İtalya’da faşist yönetimlerin iktidara gelmesi.*
5. İtalya, Almanya, Japonya, Mihver Devletler blokunu, İngiltere, Fransa, Amerika ve Rusya’da müttefikler gurubunu oluşturmuşlardır.

İkinci Dünya Savaşı Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla resmen başladı.

Türkiye her iki taraftan gelen baskılara boyun eğmeyip uzunca bir süre tarafsızlığını korudu.

1944’de İngiltere’nin istediği üzerine Almanya ile ilişkilerini kesti. Savaşın bitmesinden kısa bir süre önce de 1945 Japonya ve Almanya savaş ilan etti.

Müttfekliren İtalya ve Normandiya’ya asker çıkarması, Rusların doğuda ilerlemesi üzerine Hitlerin intihar etmesi üzerine Almanya yenildi.

ABD’nin Hiroşima ve Nagazakiye attığı Atom Bombası üzerine Japonya yenilgiyi kabul etti.

B. Sonuçları

• Almanya batı ve doğu diye ikiye ayrıldı.

• Savaştan en çıkarlı çıkan iki devlet Amerika ve Rusyadır. Aynı zamanda iki kutuplu bir dünya oluştu.

Sovyetler Birliği 1948’de Çekoslavakyayı işgal ederek yayılmacı bir politika izlemeye başladı.

• Hindistan Pakistan, Mısır, Cezayir ve Filipinler gibi sömürgeler bağımsızlıklarına kavuştular.

• Bugünkü Filistin toprakları üstünde 1948’de İsrail Devleti kuruldu. İsrail’i ilk tanıyan devlet ise Türkiye’dir.
• İlk defa nükleer silahlar kullanıldı ve Birleşmiş Milletler kuruldu.
• Türkiye çok partili hayata geçti.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here