3. Sınıf Kartopu Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı sayfa 35, 36, 37, 38, 39 cevapları

0
172

3. Sınıf Kartopu Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı sayfa 35,
36, 37, 38, 39 cevapları

3. Sınıflar için Türkçe dersi çalışma kitabına ait soruların cevaplarını aşağıdaki bölümden takip edebilirsiniz. Kitabınızın diğer soruların ve diğer ünitelerin sorularının cevaplarını yine bu sayfadan öğrenebilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar dilerim arkadaşlar.

TEMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Atatürk hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap Atatürk 1881’de Selanik’te doğmuş. Ülkemizi düşmanlardan kurtarmıştır.
Atatürk’ün hangi kişilik özelliğini kendinize örnek almak istersiniz? Niçin?

Cevap Çalışkanlığı, akıllı olmasını, zekasını
Atatürk çevreyi yeşillendirmek için sizce neler yapmıştır?

Cevap Ormanları korumuş, ağaçlar ektirmiş, Atatürk Orman Çiftliği’ni kurmuştur.
Atatürk Kurtuluş Savaşını niçin başlatmıştır? Anlatınız.

Cevap Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için.
Atatürk vatanımız için neler yapmıştır? Yazınız.

Cevap Cephelerde savaşmış, düşmanlarla mücadele etmiş, bir çok yenilikleri ülkemize getirmiştir.

ATATÜRK’ün HAYATI ETKİNLİK CEVAPLARI

1. ETKİNLİK
Aşağıda, Atatürk’ün aile bireylerinin resimleri verilmiştir. Aile bireylerinin isimlerini resimlerin altına yazınız.

1. RESİM

Cevap Annesi Zübeyde Hanım
2. RESİM

Cevap Babası Ali Rıza Bey
3. RESİM

Cevap Kız kardeşi Makbule Hanım
2. ETKİNLİK
Okuduğunuz metinden yararlanarak aşağıdaki boşlukları tamamlayınız.

Annesi Zübeyde Hanım Mustafa’yı Mahalle mektebine göndermek isterken Ali Rıza Efendi derslerin daha modern verildiği Şemsi Efendi İlkokulu’na gitmesini istiyordu.

Küçük Mustafa Şemsi Paşa İlkokulu’ndan sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiye‘sine devam etti ise de bu okula ısınamadı. Onun gönlünde Askeri Okula gitmek vardı.

3. ETKİNLİK
Verilen örneği inceleyiniz. Aşağıda verilen sözcükleri aynı anlama gelecek başka bir sözcükle ifade ediniz. Daha sonra bulduğunuz bu sözcükleri cümle içinde kullanınız.

Sorularım cevapsız kaldı, (yanıt)
Yanıtları çalışarak buldum.

Ali Rıza Efendi, küçük Mustafa’yı önce mahalle mektebine göndererek Zübeyde Hanım’ın gönlünü aldı.

Cevap Ali Rıza Efendi küçük Mustafa’yı önce mahalle okuluna göndererek Zübeyde Hanım’ın gönlünü aldı.
Çiftlik hayatı nedeniyle küçük Mustafa’nın öğrenimi ister istemez bir süre aksamıştı.

Cevap Çiftlik yaşamı nedeniyle küçük Mustafa’nın öğrenimi ister istemez bir süre aksamıştı.
Onun gönlünde Askerî Okula gitmek fikri vardı.

Cevap Onun gönlünde Askerî Okula gitmek düşüncesi vardı.
Ali Rıza Efendi ise derslerin daha modern verildiği Şemsi Efendi ilkokulu’na gitmesini istiyordu.

Cevap Ali Rıza Efendi ise derslerin daha çağdaşverildiği Şemsi Efendi ilkokulu’na gitmesini istiyordu.
4. ETKİNLİK
Atatürk’ün hayatını anlatan bilgilendirici bir yazı yazınız.

Cevap Atatürk 1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım Babası Ali Rıza Bey’di. Kız kardeşi Makbule Hanımdı. Mahalle Mektebi ve Şemsi Paşa İlkokulunda okudu. Sonra Askeri okula gitti.
5. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

Selanik’te – çalışkan – çiftliğe – seviyordu.
Atatürk Selanik’te doğdu.

Atatürk ailesiyle çiftliğe gitti.

Atatürk çalışkan bir öğrenciydi.

Atatürk matematik dersini seviyordu.

6. ETKİNLİK
Atatürk hakkında daha önce bildiklerinizi ve yeni öğrendiklerinizi verilen alana yazınız.

Atatürk hakkında önceden bildiklerim Vatan için yaptıkları
Atatürk hakkında yeni öğrendiklerim Ailesi, okul hayatı, askerlik geçmişi
7. ETKİNLİK
Atatürk’ün hayatı ile ilgili bilgileri, rakam vererek sıraya koyunuz.

Şemsi Efendi İlköğretim Okulu’na gitti. 3
Mahalle mektebinde eğitime başladı. 2
Matematik öğretmeni ona “Kemal” adını verdi. 4
Atatürk Selanik’te doğdu. 1

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here