9. Sınıf (Lise1) Fizik Sorumluluk Sınavı Soruları Cevapları

1
353

meb9. sınıflar için fizik dersi sorumluluk sınavı soru örnekleri ve soruların cevaplarını yazının devamında bulabilirsiniz değerli öğrenciler, sorumluluk sınavında bu dersi geçme şansınız var, bu dersi iyi çalışıp iyi sonuçlar almak sizin elinizde. Burada yer alan sorular ve cevaplar geçmiş yıllarda çıkmış fizik dersi sorumluluk sınavı soruları ve cevaplarıdır, yani sınavda çıkacak olan sorular değildir, kendinizi test etmeniz için yayınladık, umarım faydalı olur.

 

Fizik Sorumluluk Sınavı Soruları

 

1. Dinamik,Hipotez,Titreşim ve dalga boyu nedir ? Tanımlayınız.
2. Özkütlesi 0,8g/cm3 olan sıvıdan 100cm3 ,özkütlesi 1,2 g/cm3 olan sıvıdan 200 cm3 alınarak bir kaba konuluyor.Bu kabın kütlesi kaç gram artmıştır?
3. Bir şişe su doluyken 400 g ,sıvı tağ doluyken 360 g geliyor.Aynı şişe 2,4 g/cm3 özkütleli sıvı ile doldurulursa kaç gram gelir? dsu=1g/cm3 , dsıvıyağ=0,8g/cm3)
4. Özdirenci 4*10-4 cm,boyu 4 m ,kesit alanı 2*10-2 cm2 olan bir iletkenin direnci kaç ohmdur?
5. 95.0 megahertz (Mhz) frekansından yayın yapan TRT-FM radyosunun kullandığı dalganın dalga boyunu bulunuz?(c=3*108 m/s)

Cevaplar

1. Dinamik:Hareketi nedenleri ile birlikte inceleyen fizik dalına dinamik denir.
Hipotez:Bilimsel bir problemin verilere dayalı olarak kurulan geçici çözüm yoludur.
Titreşim:Cisimlerin denge konumu ekseninde denge konumundan eşit uzaklıktaki iki nokta arasında gidip gelme hareketi olarak tanımlanır.
Dalga boyu:İki dalga çukuru ya da iki dalga tepesi arası uzaklığa dalga boyu denir.

2. d1= 0,8 g/cm3 V1 =100cm3 d1* V1=m1 → m1= 0,8 g/cm3 *100cm3=80 g
d2= 1,2 g/cm3 V2=200 cm3 d2* V2=m2 → m2=1,2 g/cm3 *200 cm3=240 g

m= m1+ m2 =80+240=320 gram artar.

3. msu+mşişe= 400 g →dsu*V+ mşişe=400 g
myağ+mşişe =360 g →dyağ*V+mşişe =360 g

(dsu*V+ mşişe)-( dyağ*V+mşişe)= 400g-360g → dsu*V- dyağ*V=40g → 1*V-0,8*V=40g → 0,2V=40g
V=200cm3 bulunur.
Bu durumda V*dsıvı=msıvı 200cm3*2,4g/cm3=480 g

Şişenin kütlesi ise dsu*V+ mşişe=400 g dan.
1*200+ mşişe=400 g → mşişe=200 g bulunur.

Toplamda ise msıvı+ mşişe=mtoplam → 200 g +480 g=680 g olur.

4. ɭ=4m=400cm
R=ƍ * ɭ =4*10-4 cm*400cm =8Ω bulunur.
S 2*10-2 cm2
5. f=95*106 Hertz
c=3*108m/s → c=λ*f → 3*108=λ*95*106

λ= 3*106 =3,5m
95*106

Fizik Sorumluluk Sınavı Soruları

1. a. Hacim nedir?
b. Bir kenarı 10 cm olan küp şeklindeki bir kutunun hacmi kaç cm küptür

2. İçinde 40 cm küp kuru kum bulunan bir dereceli silindire 50 cm küp su ilave edildiğinde su düzeyi 80 cm küp çizgisine geliyor. Buna göre;
a. Kum taneciklerinin gerçek hacmi kaç cm küptür?
b. Kum tanecikleri arasındaki havanın hacmi kaç cm küptür?

3. Erime sıcaklığındaki 50 gram buzun tamamen erimesi için kaç kalorilik ısı enerjisine ihtiyaç vardır?
( Le= 80 cal / g)

4. Isı enerjisinin birimlerini yazınız?

5. Saydam cisimleri tanımlayarak bir örnek veriniz

6. Aralarında 60 derecelik açı bulunan iki düzlem arasında bulunan bir cismin kaç tane görüntüsü oluşur?

7. Öz ısı, kütle, hacim, genleşme katsayısı, sıcaklık
Yukarıdaki fiziksel büyüklüklerden hangileri maddeler için ayırt edici özelliktir? Yazınız.

8. Kütle ile ağırlık arasındaki farklardan iki tanesini yazınız.

9. Yansıma kanunlarını yazınız.

9. Sınıf Fizik Sorumluluk Sınav Soruları | Bilgili Portal-Güncel Portal http://www.bilgiliportal.com/9-sinif-fizik-sorumluluk-sinav-sorulari.html#ixzz2dpkseAgL

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here