Abbas Hilmi Paşa Kimdir, Hayatı

0
100
Abbas hilmi paşa kimdir hayatı
Abbas hilmi paşa kimdir hayatı

Abbas Hilmi Paşa

(î874 1945). Son Mısır hıdividir. Hıdiv Tevfik Paşanın oğludur. İskenderiye’de doğdu. Viyana’da öğrenimine devam ederken babasının ölümü üzerine (1892) 18 yaşındayken hıdivliğe geçti. Hıdivliği sırasında İngilizler Mı­sır’ın iç işlerine karıştılar ve Mısır’daki İn­giliz işgal kuvvetlerinin sayısını artırdılar. Mı­sır’da milliyetçilik hareketi Abbas Hilmi Pa­şa zamanında gelişti. İlk siyasal dernek onun zamanında kuruldu.

Türk dostu ve İngiliz düşmanı olarak tanınan Abbas Hilmi Paşa, toplumsal ve siyasal alan­larda başarılı bir yönetim sağlayamamıştır.

1894ten itibaren her yıl Avrupa’ya. İngiltere’ye seyahatler yapmayı âdet haline getirmiş, «Mahsura» adlı yatıyle İstanbul’a geldikçe Abdülhamit II. den nişanlar almıştır.
Birinci Dünya savaşında Osmanlı devleti Almanlarla birleşince İngiltere, Osmanlıların Mısır üzerindeki haklarını tanımayacağını ilan etmiş, o sırada İstanbul’da bulunan Abbas Hilmi Paşanın hidivliği de sona ermiştir. Yerine amcası hıdiv İsmail Paşanın oğlu Prens Hüseyin Kâmil, İngiltere taralından «sultan» unvanıyle Mısır tahtana oturtulmuştur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here