Abdestsiz Kuran-ı Kerim okunurmu? Günah olurmu

0
95

Abdestsiz Kuran-ı Kerim okunurmu? Günah olurmuBu konuyla ilgili farklı görüş sunanlar da,karşıt görüşte olanlarla aynı ayeti kaynak gösteriyor olmaları oldukça düşündürücü.Halbuki,ayet olarak kaynak gösterilen hiç bir konu zıt olamaz.O halde, aynı ayeti kaynak gösterip zıt düşmenin sebebi nedir?

Prof. Hayrettin Karaman Hocamız,konuyu şöyle değerlendirir;

Kur’an’a abdestsiz dokunabilmek

“1. Dokunma konusu: İbn Rüşd Mushaf’a dokunma konusunda özetle şunları söylemiştir: Cünüp olanın Mushaf’a dokunmasını bazı fıkıhçılar caiz görmüş, çoğunluk ise menetmişler; yani caiz olmadığı hükmüne varmışlardır. Bunlar abdesti olmayan kimselerin de Mushaf’a dokunmalarının caiz olmadığın söyleyenlerdir. Bu ihtilafın (farklı ictihadın) sebebi, “Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz” (Vâkıa: 56/79) mealindeki âyettir. Abdest bahsinde bu âyetle ilgili farklı anlayışlardan söz ettik. Hayızlı kadınların Mushaf’a dokunmasını caiz görmeyenler de yine aynı delile dayanmaktadırlar (31).

İbn Hazm de Mushaf’a abdestsiz veya cünüp ve hayızlı olanın dokunmalarının caiz olduğunu savunurken Hz. Peygamber’in (s.a.) Herakliyüs’e gönderdiği mektupta âyetin de bulunduğu, mektubun bir gayr-i müslime verildiği ve onun âyete dokunmasında sakınca görülmediği vâkasına dayanmaktadır. Çoğunluğun dayandığı “Mushaf’a abdestsiz ve cünüp olanların dokunamayacağını ifade eden” rivayetin ise sahih olmadığını, sahih olanın ise mürsel olduğunu (Hz. Peygambere kadar raviler zincirinin kesintisiz olmadığını) ileri sürmektedir. Yukarıda meali geçen âyete gelince İbn Hazm’in onunla ilgili yorumu şöyledir: Allah Teâlâ “…dokunmasınlar” demiyor, “…dokunmazlar diyor. Biz vâkıa olarak Kur’an’a herkesin (temiz, pis, müslüman, kâfir…) dokundukların görüyoruz; şu halde bu âyette geçen kitaptan maksat Mushaf değil, 78. âyette açıklanan “meknûn; yani gizli, saklanan” kitaptır, Kur’an’ın levh-i mahfuzdaki aslıdır ve ona ancak melekler dokunabilir…. (81-84).
2. Okuma konusu:

İbn Hazm “Kur’an’ı okumak, tilavet secdesi, Mushaf’a dokunmak ve Allah’ı anmak; bunların hepsi abdestli olana ve olamayana, cünübe ve hayızlı olana caizdir” diye başlık attıktan sonra genel delilini şöyle açıklıyor: “Bunlar hayırlı işlerdir, teşvik edilmiş, sevap vadedilmiş fiillerdir; bunların bazı hallerde yapılamayacağın söyleyenlerin delil getirmesi (delil ile isbat etmeleri) gerekir“. İbn Hazm karşı tarafın ileri sürdükleri delilleri ise ya sahih olmayan rivayetlerden ibaret oldukları veya hükme delalet etmedikleri gerekçesiyle reddetmekte, sahabe ve tabiûn müctehidlerinden kendi ictihadını destekleyen örneklere de yer vermektedir (77-81).

Örneklerini çoğaltabileceğimiz çok sayıda araştırma sonucu bu yönde.Zaten,internet ortamında bunları bulmak o kadar zor değil.Bu görüşe zıt olan düşünce sahibi Hocalarımızın;ayette “O’na tertemiz olanlardan başkası dokunamaz” anlamının,okunduğu haliyle anlamış olmalarından olacak ki,birbirine zıt olan iki dğşğnce ortaya çıkmış.

Kur’an,kendisiyle çelişen bir kitap değildir.Olamaz da.Burada çelişen insanların farklı anlayışları.

Müslümanlar Kur’an’ı eline almak için abdest alıyorlarsa,almak istiyorlarsa,kim onlara”abdest alamazsınız”,”gerek yok abdeste” diyor ki?İsteyen abdest alsın,hatta alabiliyorsa alsın.Ama “abdestsiz dokunamazsınız”dediğiniz zaman,bu “yasak” hükmünü vermek olur ki bu da kesin yasak(haram)ayetini delil olarak göstermeyi gerektirir.

Bu konu ne zaman konuşulsa,Kur’an’ı”abdestsiz dokunulmaz”düşüncesinin kesin kabul gördüğü okul yıllarım da,abdesti bozulan arkadaşlarımın,Kur’an’a abdestsiz dokunmamak için,iki ders kitabının arasında taşırlarken yere düşürdükleri o trajikomik hadise canlanır hep gözüm de.

Ve hep sormuşumdur,”İslama girmeyi düşünüyorum ama Kitabınızı(Kur’an’ı)incelemek istiyorum” diyen bir Gayrimüslim’e,”olmaz!abdest alman lazım”mı diyeceğiz?Allah(C.C) Gayrimüslime gösterdiği kolaylığı,Mü’min kulundan mı esirgiyor?

Aklına takılan bir ayetin manasına yada orjinaline bakıp,eksik ya da yanlış olan Kur’an bilgisini düzeltecek birinin,”bu kadar şey için abdest almaya gerek yok,abdest aldığım da bakarım”diyerek sonraya bırakmaların neticesi değilmi bu gün kü halimiz?istediği her zaman,abdestli ya da abdestsiz eline alabileceğini bilseydi müslüman, O’na, duvarda asılı olmayı layık görebilirmiydi?

Sonuç olarak,abdestsiz eline almayı haram,ya da saygısızlık görenler saygıda kusur etmesinler.Ama,abdestsiz ele alınır ve hatta okunur diyenlere”Kafir”(haşa)damgasını vurmasınlar.Kişinin iman durumunu en iyi Allah(C.C) bilir.

Abdest için Kur’an bilgisinin tehir edilmesine birilerinin el oğuşturup”amacımıza ulaşıyoruz”diyebileceğini; “abdestsiz Kur’an ele alınır”diyenlere”sapık,zındık…vs”diyerek adeta kavga ortamı oluşturmanın kimlerin ekmeğine yağ sürecektir,iyi düşünmek lazım.

Rabbim en iyisini bilendir.

Selam ve Dua ile…

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here