Ağır Ceza Mahkemeleri Hakkında Bilgi

0
94

Ağır Ceza Mahkemeleri Hakkında Bilgi
Ceza usul kanununun 423. maddesine göre ağır cezalı işlerden sayılan davalara bakmak üzere kurulan ceza mahkemeleri. Bu mahkemeler genellikle her il merkezinde, bütün ili kapsayacak şekilde yargı yetkisine sahiptirler. Fakat, Adalet Bakanlığı, büyük ve kalabalık ilçelerde gerekli görürse ayrıca ağır ceza mahkemeleri kurabilir.
Ağır ceza mahkemeleri bir başkan ve iki üyeyle, yani toplu olarak duruşma yaparlar. Mahkemede yeterince yedek üye de bulunur ve gereğinde bunlar duruşmalara çıkarlar. Ağır ceza mahkemeleri görevlerine giren ağır cezalı işlerin muhakemesi dışında, diğer alt dereceli mahkemelerde görülen davalarla ilgili bazı usuli muamele de görürler. Örneğin, kamu davası açılmamasına karşı yapılan kovuşturma taleplerini, asliye ceza mahkemelerinin veya yargıçlarının kararlarına karşı itirazları, mahkemeler arasındaki yetki uyuşmazlıklarını, yargıçların reddi konusundaki talepleri, davanın nakline gereklilik olup olmadığı da ağır ceza mahkemesi ya da mahkeme başkanı inceler.

Önceki MakaleElazığ Ağın Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleAğır Cezalı Suçlar Hakkında

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz