Ahmet Fakih kimdir, hayatı hakkında bilgi

0
84

Ahmet Fakih kimdir, hayatı hakkında bilgi

XIII. yüzyıl tasavvuf şairlerindendir. Doğum ve ölüm tarihi üzerine kesin bir bilgi  yoktur. Selçuklular devrinde Anadolu’da  yetiştiği sanılan Konyalı Ahmet Fakih, Mevlevi ve Bektaşi geleneğinin bir çeşit sürdürücüsü sayılmaktadır.

Tasavvuf akımının son derece geniş bir biçimde yayıldığı çağında Ahmet Fakıh Anadolu Türkçesiyle yazmış, eseri Çarhname de tasavvufcu ahlak kuralına bağla kalarak dünyanın geçiciliğinden söz açıp öbür dünyaya hazırlanmanın gerejliliğini savunmuştur. Bilim dünyasına varlığı ilk olarak Prof. Köprülü’nün çalışmalarıyla duyurulmuştur.

Tek eseri Çarhname , aruzla ve 87 beyitlik, kaside biçiminde yazılmıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here