Ahmet Vefik Paşa Kimdir ? Hayatı, Eserleri Hakkında Kısa Bilgi

0
82

ahmet-vefik-pasaAHMET VEFÎK PAŞA (1823-1891), tiyatro yazarı. İstanbul’da doğdu. Mühendîshane-i Berri’de eğitime başladı. Dışişlerinde görevli olan babasının Paris’e atanması üzeri­ne öğrenimini Saint-Louis Lisesi’n-de tamamladı.

İstanbul’a dönünce Tercüme Odası’na girdi. Çeşitli görevlerle Londra’da. Sırbistan’da. İzmir’de ve Eflak-Boğdan’da bu­lundu. Elçilik ve valiliğin yanı sıra. Sadaret Müsteşarlığı. Maarif Na­zırlığı.

Mebusan Meclisi Reisliği görevlerinde de bulundu. 1878de sadrazamlığa getirildi. Kısa süre sonra bu görevden alınarak Bur­sa valiliğine atandı (1879).

İkinci kez atandığı sadrazamlık görevi de çok kısa sürdü. Türkçenin ba­ğımsız bir dil olduğunu savunan Ahmet Vefik Paşa Lehçe-i Ostrıanl adlı ünlü sözlüğünde ilk önemli dil çalışmasını yapmıştır.

Dil ve tarih olanında yaptığı çalışmalarının ya­nı sıra Moliere’den yaptığı çeviri­ler ve uyarlamalarla Türk tiyatro­suna önemli katkıları olmuştur. Son görevi olan Bursa valiliği sı­rasında kurduğu tiyatro ile halka tiyatroyu sevdirmek için çok bü­yük çabalar harcamıştır.

Ahmet Vefik Paşa Başlıca Eserleri:    Müntehobât-ı    Durub-ı Emsal (1846). Hikmet-I Tarih (1863). Şecere-i Türki (1864). Fez­leken Tarihi Osmani (1869). Ayrıca Kadınlar Mektebi, Kocalar Mekte­bi, Savruk vb. gibi çevirileri; Zor Nikahı, Zoraki Tabip, Merakı vb. gibi uyarlamaları ve Ârslan Avcı­lar yahut Hak Yerini Bulur (1887) adlı bir de oyunu vardır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here