Ajans Nedir? Anadolu Ajansı Tarihi

0
101
anadolu ajansı
anadolu ajansı

Ajans, Yurt ve dünya haberlerini, abonelerine, gazetelere yetiştirmekle görevli bürolar. Ajanslar, yayınladıkları bültenler bakımından Basın Kanunu hükümlerine tabidirler. Dünyadaki en eski ve ünlü haber ajansları, Havas, Wolf, Reuter, Stefanı, Associated Press, Tass ajanslarıdır. Türkiye’deki en ünlü haber ajansı ise Anadolu Ajansı’dır.

Anadolu Ajansı: Genellikle AA diye anılır. Türkiye Cumhuriyetinin resmi haber ajansıdır. Mustafa kemal tarafından kurtuluş mücadelemizi ve sorununu bütün ülkeye ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 nisan 1920 tarihinde kurulmuştur. Bu ajanstan önce, ülkemizde Osmanlı Telgraf Ajansı – 11 mayıs 1911’de kurulmuştu – ile 1. Dünya savaşı sıralarında bu ajansın yerine kurulan “Milli Ajans” vardı. Fakat her iki ajans da gerektiği kadar başarılı olamamış, bu yüzden önce Osmanlı Telgraf Ajansı, onun ardından da Milli ajans sırayla kapanmışlardır.

Ulusal kurtuluş savaşı günlerinin sınırlı koşulları içinde bir tek teksir makinesiyle işe başlayan AA savaşın sürekliliği boyunca, çeşitli illerimizde kurduğu irtibat memurlukları aracılığında ulusal davamızla ilgili haberleri bütün dünyaya yaymış, ayrıca Londra, Paris, Viyana, Berlin, Cenevre ve ABD de elçiliklerle de bunları en uzak ülkelere kadar duyurmuştur.

AA 7 haziran 1920’de kabul edilen bir kanunla kurulan “Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i umumiyesi” adlı örgüte bağlanmış ve savaşın bitmesiyle de bir anonim ortaklık -1mart 1925- haline getirilmiştir.

O günden bu yana AA çeşitli büyük dünya haber alma ajanslarıyla ortak bir çalışmaya yönelmiş, bu işbirliği sonucu yurt haberlerinin bu ajanslar aracılığıyla dünyaya duyurulması mümkün olmuştur. AA bu gün modern metotları uygulamakta, bu konudaki ileri teknik olanaklardan yararlanarak, görevini dünya haber verme koşullarına uygun bir biçimde yerine getirmeye çalışmaktadır.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here