Akağalar Osmanlı Devleti

0
135

Akağalar hakkında bilgi Osmanlı Devleti, Osmanlı’da Akağalar ne iş yapardı görevleri nelerdir.

Osmanlı sarayında beyaz hadımlardan meydana gelmiş bir sınıf. Akağalar, Enderun ağalarıyla Bab-üs sade denilen kapıyı bekleyen ağalardan ibarettir. Siyah hadımlardan ayırmak için , bunlara akağalar, bekledikleri kapıya da “akağalar kapısı” denmiştir.
Akağalık 2. Murat zamanında kurulmuştur. Sayıları 40-80 kadardı ve başlarına “kapıağası” yada “bab üs saade ağası” denirdi. Kapıağası 1852 yılına kadar Enderun-i Hümayun ile padişah ailesinin bulunduğu kısmın en büyük amiriydi. Ancak o tarihte haremin yönetimi “dar üs saade” ağası “kızlararası”na verildiğinden akağaların nüfusu azalmıştır.Sarayın en önemli görevlerine hasodabaşıcılık, kilercibaşıcılık, sarayağalığı gibi akağalar getirilirdi. Akağalar, XVI. yüzyılın sonlarına kadar sarayda padişahın tam yetkili vekiliydiler.
Akağalar, enderunda içoğlanlarına bakar, geceleri bunların koğuşlarında yatarlardı.
Enderunda yetiştirilen akağalar, dış hizmetlerde kullanılırdı. Aralarından vezir ve vezir-i azam olanları bile çıkmıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here