Akalar kimdir (miken uygarlığı)

0
226

M.Ö 2000 yılında Hellas’ta yaşamış bir boy grubuna verilen ad. Homeros’un destanında Akhailer olarak geçer. Akalar, M.Ö. 1600’den sonra politika ve uygarlık alanında büyük bir varlık gösterirler. Kralları ya da beyleri tepeler üzerine kurulmuş, surlarlaçevreli şatolarda otururlardı. En önemli merkezleri Peloponnessos’daki Agrolis’teydi.

M.Ö. 1400 yıllarına doğru çok güçlenen Akalar, Girit adasını ele geçirdi; Sisam, Rodos hatta Kıbrıs’a çıkarak, Anadolu’ya kadar uzandı. Çanakkale boğazına yaptıkları seferde Troya’yı yakıp gittiler. Akaların egemenliği Dorların göçüyle M.Ö 2000 sonlarında sona erdi.

Akalarda kültür gelişmesi M.Ö 1600 den sonra başlar ve Mykenai (Miken) kültürü adı verilir. Kuyu ve kubbe biçimli mezarları karekteristiktir. Akaların Girit’ten alarak değiştirdiği, henüz okunamayan bir yazı sistemi de vardır. Akaların en önemli kültür merkezi Hellas idi.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here