Akışkanlar Mekaniği

0
150

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, akışkan­ların özelliklerini ve etkilerini inceleyen mühendislik dalı. Akışkanlar mekaniği, meteoroloji, hidroloji, hidrolik gibi gün­lük yaşamı ilgilendiren birçok bilim da­lının dayanacağı kuramsal temelleri sap­tar. Tarihöncesi dönemlerden başlayarak insanların su ve rüzgârı bir enerji olarak kullanmaları, bu akışkanların dengeli ve hareketli durumlarıyla ilgili yasaların araştırılmasına yol açtı. Arşimet’in (İÖ 3. yüzyıl) yüzmeyle ilgili bulduğu yasa­lar bu konudaki bilimsel saptamaların il­ki sayılır. Leonardo da Vinci, akışkanla­rın hareketinin (alasının) bir mühen­dislik dalı olduğunu belirterek, akışkan­lar mekaniğinin temel konularını sapta­dı: Dalgalar, burgaçlar (anafor), yüzen cisimler, borularda akış, suyun aşındır­ma gücü, akıntılar vb. Hollandalı mate­matikçi Simon Stevin’in hidrostatikle il­gili kitabı, Toriçelli ve Blaise Pascal’ın saptadıkları, adlarıyla anılan sıvılarla il­gili yasalar, akışkanlar mekaniğine ö-nemli katkılarda bulundu. Akışkanlar mekaniği, akışkanların durumuna göre ikiye ayrılır. Hareket durumundaki akış­kanların özelliklerinin incelenmesi akış­kanlar mekaniği adını alır. Sıvılar hidro­dinamik, gazlar aerodinamik adlı bilim dallarının konulandır. Denge durumun­daki akışkanların özelliklerini inceleyen dal, akışkanlar statiği adını alır. Akış­kanlar statiğinin temel konusu sıvılardır. Ancak bazı ilkeler sıvılara da uygulanır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here