Almanya’nın Osmanlı Üzerindeki Politikası Hakkında Bilgi

0
148

Almanya’nın Osmanlı Üzerindeki Politikası Hakkında Bilgi, kısaca konu özeti, ödev araştırması, almanyanın osmanlı üstündeki emelleri nelerdir, asniklopedik bilgi,

e) Almanya’nın Osmanlı Politikası:

• 19. yüzyılın ikinci yarısında birliğini sağlamış olan Almanya, İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğüne yönelik politikasından vazgeçmesi üzerine Osmanlı Devleti’ne yakınlık duymaya başlamıştır.

• Sömürgeciliğin hızlanmasıyla birlikte İngiltere’nin Hindistan yolunu kesmek için Osmanlı toprak bütünlüğünü savunup kendisine ekonomik ve siyasi çıkar sağlamaya çalışmıştır. Bağdat’a demiryolu yapımının Almanya’ya verilmesi bu ülkeye önemli imkanlar sağlamıştır.

• Osmanlı Devleti’yle Almanya I. Dünya Savaşı’nda aynı grupta yer almışlardır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here