Altınordu Devleti Hakkında Kısaca Bilgi

0
342

Altınordu Devleti Hakkında Kısaca Bilgi, ödev araştırması, tarihi ile ilgili bilgiler, altınorda kısaca özeti, 

Cengiz Han’ın (1167-1227) oğlu Batu tarafından kurul­du, Başkenti Saray kentiydi. Devle­tin sınırlan Kıpçak bozkırlarından Orta ve Aşağı İdil (Volga); Irtiş’ten İdil (Volga) ırmağına dek Aral gö­lü dolaylarını, Harzem’i, Azerbay­can’a kadar Kafkasları,  Lehistan ve Litvanya’yı kapsıyordu. Devlet, Karakurum’daki büyük hana (Ka­ğan) bağlı olmakla birlikte, iç işle­rinde bağımsızdı.

Batu Han ölünce (1255) yerine geçen Berke Han (1257-1266) Müslümanlığı benimse­di. Özbek Han (1312-1342) döne­minde Müslümanlık devletin resmi dini oldu.

İlk para Mengü Timur (1266-1280) döneminde basıldı. Ca-nibek Han’dan (1342-1357) sonra. Berdibek   Han  (1357-1359) tahta çıktı.   Onun ölümünün ardından taht kavgaları başladı. Sonunda Ti­mur bu kavgalara el koydu ve onun desteğini alan Toktamış Han birli­ği yeniden sağladı. Ancak Tokta­mış Han’la araları açılınca saldırı­ya geçti (1391-1395). Başkent Sa­ray yıkıldı; Toktamış kaçtı. 1428’de Hacı Giray Kırım Hanlığı’m, 1437′ de Muhammed Han Kazan Hanlı-ğı’nı kurdular.

Devlet parçalanma­ya başladı. Ahmet Han (1445-1481) ölünce   oğulları taht kavgalarını sürdürdü. Rus prensleri 1481’de Al-tınordu   egemenliğinden   çıktılar. 1502’de Altmordu devleti parçalan­dı, yerine beş ayrı hanlık kuruldu. 261 yıl yaşayan Altmordu devleti Doğu Avrupa ülkelerini ve özellik­le Rus tarihini önemli biçimde et­kiledi.

Devletin ordu düzeni, para birimi, vergi sistemi, yöredeki tüm devletler   tarafından   benimsendi, önce Moğolca konuşulurken son­ra Türkçe resmi dil oldu.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here