Amasya Genelgesi Hakkında Bilgi, Konu Özeti

0
153

AMASYA GENELGESİ (22 Haziran 1919)

13 Haziran 1919’da Havza’dan Amasya’ya geçen Mustafa Kemal burada görüş ve düşüncelerini kişisellikten çıkararak bir kurul görüşü olarak halka duyurmak için Ali Fuat, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy gibi önemli komutanlarla görüşıp Konya’da bulunan Cemal Paşa ve Erzurum’da bulunan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile haberleştirdikten sonra “Amsya Genelgesi’ni yayınlamıştır (22 Haziran 1919).

Buna göre;

1- Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir; İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş duruma düşürmektedir

YORUM: Milli Mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir. Kurtuluş için halka çağrıda bulunulmuştur.

2- Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

YORUM: Kurtuluş Savaşı’nın yöntemi, belirtilmiş millet egemenliği fikri ortaya konmuştur. Ayrıca dayanılacak gücün millet olduğu belirtilmiştir.

3- Milletin sesini dünyaya duyurmak ve bu duruma çare bulmak için, her türlü etki ve baskıdan uzak, milli bir heyetin varlığı gerekmektedir. Bunun için güvenli bir yer olan Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır

YORUM: Dağınık güçlerin birleştirilmesi ve milli bir güç meydana getirilmesi vurgulanmıştr.

4- Sivas Kongresine her ilden üç delege katılacak, delegeler Müdafa-i Hukuk Grubu ve Belediye Meclis üyelerince belirlenecektir.

YORUM: Kongreye, halkın güvenini kazanmış ve halkın isteklerine göre karar alabilecek kimselerin delege olmasını sağlamak amaçlanmıştır.

5- Her ihtimale karşı durumun bir “milli sır” halinde tutulması ve temsilcilerin gerekli görülen
yerlerde seyehatlerini, kimliklerini gizliyerek yapmaları gereklidir.

YORUM: İstanbul Hükümetinin tutumuna karşı delegelerin güvenlikleri amaçlanmıştır.

6- 10 Temmuz’da Erzurum’da yapılacak olan kongrede oluşturulacak bir heyet Sivas Kongresi’ne iştirak edecektir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here