Amasya Görüşmeleri ve Protokolü Hakkında Bilgi, Konu Özeti

1
178

Amasya Görüşmeleri ve Protokolü Hakkında Bilgi, Konu Özeti, ödev araştırması, detaylı bilgi,

AMASYA GÖRÜŞMELERİ VE PROTOKOLÜ (20-22 Ekim 1919)
* Temsil Heyeti ile Ali Rıza Paşa Hükümeti arasında görüş ayrılıkları bulunmasına rağmen, Ali Rıza Paşa, Temsil Heyeti başkanı Mustafa Kemal’le görüşmesi için Bahriye Nazır Salih Paşa’yı Amasya’ya göndermiştir.
* Salih Paşa ile Mustafa Kemal (Rauf ve Bekir Sami Beyler’le birlikte) arasında yapılan Amasya Görüşmeleri’nde, görüş birliği sağlanarak bir protokol yapılmıştır.
* Yapılan protokole göre;

1- Türklerin yaşadığı yerlerin şu veya bu şekilde düşmana bırakılmaması, hiçbir himaye ve mandanın kabul edilmemesi,

2- Müslüman olmayan unsurlara (azınlıklara) Türk Milleti’nin siyasi egemenliği ve sosyal dengesini bozucu haklar verilmemesi,
3- Anadolu ve Rumeli Mudafai Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul Hükümeti tarafından hukuki bir kuruluş olarak tanınması,
4- İtilaf Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerinde, Osmanlı heyetinde, Temsil Heyeti’nin uygun gördüğü kimselerin de yer alması,

YORUM: Mustafa Kemal; İstanbul hükümetinin milleti temsil hakkına, Temsil Heyetini ortak etmek istemiştir.

5- Sivas Kongresi kararlarının toplanacak meclis tarafından kabul edilmesi durumunda İstanbul Hükümeti tarafından da benimsenmesi,
6- Meclis-i Mebusan seçimlerinin en kısa sürede yapılması için tedbirler alınması ve seçimlerde hiçbir baskı olmaması,

* Amasya Görüşmeleri’nde anlaşmaya varılamayan tek konu meclisin nerede toplanacağı olmuştur. Mustafa Kemal İstanbul’un işgal tehlikesinde bulunmasından dolayı Meclisin İstanbul dışında toplanmasını ileri sürmüş, Salih Paşa ise bunun tersini savunmuştur.
* Amasya Protokolündeki kararları İstanbul Hükümeti’ne kabul ettireceğini aksi takdirde istifa edeceğini bildiren Salih Paşa, bu kararlardan sadece Meclis-i Mebusan’ın toplanmasını kabul ettirebilmiştir.

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here