Amasya Görüşmeleri ve Protokolü Hakkında Sorular ve Cevapları, Örnek

1
94

Amasya görüşmeleri ve protokolü ile ilgili olarak konuyla ilgili soruları ve cevapları bu başlık altından bulabilirsiniz değerli öğrenciler, ödev isteme bölümü‘ ne gelen bir istek doğrultusunda, amasya görüşmeleri ve protokolü hakkında bilgi adlı sayfayla ilgili olarak, sizlere bu konuda soru ve cevaplı olarak bu konuyu işlemek istedim.

Soru 1 : Bahriye Nazır Salih Paşa’nın Amasya görüşmelerinde rolü nedir ?

Cevap : Temsil Heyeti ile Ali Rıza Paşa Hükümeti arasında görüş ayrılıkları bulunmasına rağmen, Ali Rıza Paşa, Temsil Heyeti başkanı Mustafa Kemal’le görüşmesi için Bahriye Nazır Salih Paşa’yı Amasya’ya göndermiştir.
* Salih Paşa ile Mustafa Kemal (Rauf ve Bekir Sami Beyler’le birlikte) arasında yapılan Amasya Görüşmeleri’nde, görüş birliği sağlanarak bir protokol yapılmıştır.

Soru 2 : Amasya görüşmelerinde yapılan yeni protokolü maddeler halinde açıklayınız. Ve Özelliklerini yazınız.
* Yapılan protokole göre;

1- Türklerin yaşadığı yerlerin şu veya bu şekilde düşmana bırakılmaması, hiçbir himaye ve mandanın kabul edilmemesi,

2- Müslüman olmayan unsurlara (azınlıklara) Türk Milleti’nin siyasi egemenliği ve sosyal dengesini bozucu haklar verilmemesi,
3- Anadolu ve Rumeli Mudafai Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul Hükümeti tarafından hukuki bir kuruluş olarak tanınması,
4- İtilaf Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerinde, Osmanlı heyetinde, Temsil Heyeti’nin uygun gördüğü kimselerin de yer alması,

5- Sivas Kongresi kararlarının toplanacak meclis tarafından kabul edilmesi durumunda İstanbul Hükümeti tarafından da benimsenmesi,
6- Meclis-i Mebusan seçimlerinin en kısa sürede yapılması için tedbirler alınması ve seçimlerde hiçbir baskı olmaması,

Soru 3 : Amasya görüşmelerinde anlaşılamayan tek konu nedir ?

* Amasya Görüşmeleri’nde anlaşmaya varılamayan tek konu meclisin nerede toplanacağı olmuştur. Mustafa Kemal İstanbul’un işgal tehlikesinde bulunmasından dolayı Meclisin İstanbul dışında toplanmasını ileri sürmüş, Salih Paşa ise bunun tersini savunmuştur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here