Anadolu ve Mezopotamyada Ortaya Çıkmış ilk Uygarlıklar

0
159

Anadolu ve Mezopotamyada Ortaya Çıkmış ilk Uygarlıklar Nelerdir?

Anadolu ve Mezopotamya ilk yerleşim alanlarının kurulduğu bölgeler olmuştur. Bu bölgelerde iklimin elverişli olması, su kaynaklarının ve diğer kaynakların bol olmasından dolayı bu bölgelerde çeşitli uygarlıklar kurulmuştur.

  • Hititler
  • Frigler
  • Lidyalılar
  • İyonyalılar
  • Urartular
  • Mezopotamya
  • Sümerler
  • Babiller
  • Asurlular

bu bölgede ortaya çıkmış olan ilk uygarlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölgeleri şimdi daha yakından tanımak için kısa kısa açıklayarak devam edelim.

HİTİTLER

Anadolu’da İlk Çağ’da kurulmuştur.Kızılırmak çevresine yerleşmişlerdir. Hattuşaş’ı başkent yapmışlardır.  Dünyanın ilk bilinen yazılı anlaşması olan Kadeş Barış Antlaşmasını Hititliler ile Mısırlılar arasında olmuştur. MÖ 1280.

FRİGLER

Hititlerden sonra MÖ 800 yıllarında kurulmuştur. Tarıma önem verdiler, maden işçiliğinde ileri düzeye ulaştılar. Başkentleri Gordion’dur. Gordion surlarla çevrili ve büyük kapısı olan bir şehirdi. Evlerin kapılarında oyma ve işlemeler mevcuttu.

LİDYALILAR

Gediz ve Büyük menderes ırmaklarının arasında kalan bölge Lidya’yı meydana getirir. Lidyalılar ticarete büyük önem vermiştir ticaret yaparak zenginleşmişlerdir. Lidyalılar dünyada kurulan ilk serbest pazarın öncülerindendir. Parayı bulmuşlardır.

İYONYALILAR

MÖ 1200 lerde, Efes, Milet ve İzmir’de şehir devletleri kurdular. İyon şehirlerinin her biri bağımsızdı. Krallar tarafından yönetilmekte idi sonraları asillerin kurduğu hükümetler tarafından yönetildi. Şehir devletleri önemliydi çünkü ilk kez bilim ve özgür düşünce buralardan doğmuştu.  Bu dönemde pek çok bilim adamı yetişmiştir. Matematikte Tales ve Pisagor, tarihte Heredot, tıpta Hipokrat, felsefede Diyojen gibi isimler bu dönemde yetişen önemli isimlerdir.

URARTULAR

Başkentleri Tuşpa ( günümüzde Van) olarak bir devlet kurdular. Mimari alanda gelişmişlerdir. Kale, baraj ve su kanalı inşa etmişlerdir.

MEZOPOTAMYA

Dicle ve Fırat nehirlerinin arasındaki bölgeye İlk Çağ’da mezopotamya adı verilmiştir. Bu alanlar verimli topraklara sahip olduğundan pek çok medeniyetler burada doğmuştur. Farklı yerleşim alanları kurulmuştur. Sümerler, Babiller ve Asurlar bunlardan bazılarıdır.

SÜMERLER

İlk tekerleği ve tekerlekli arabayı yapmışlardır. Bu açıdan medeniyet alanında öncü gelişmelere sahiptirler. Sümerler ay ve güneş tutulmasını hesaplamışlardır. Edebiyat alanında en ünlü destanları olan Gılgamış destanını üretmişlerdir. Mimaride okul, tapınak inşa etmişlerdir.

BABİLLER

Arabistandan gelerek Mezopotamya’da devlet kurdukları bilinmektedir. Başkenti Babil’dir. En ünlü kralları Hammurabi’dir.

ASURLULAR

Dicle ve Fırat nehirleri çevresinde devlet kurmuşlardır. Başkentleri Ninova’dır. Ticareti geliştirdiler. Çivi yazısını anadoluya getirdiler.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here