Anadolu ve Mezopotamya’ya niçin uygarlıklar beşiği deniliyor olabilir?

0
84

Anadolu ve Mezopotamya’ya niçin uygarlıklar beşiği deniliyor olabilir? Araştırınız.

Anadolu tarih boyunca pek çok medeniyete evsahipliği yapmış, pek çok kültürü içinde barındırmıştır bununla birlikte göç ve ticaret yollarının merkezinde bulunması, toprak bakımından oldukça zengin olup insanların yaşaması için iklim şartlarının elverişli olması bakımından anadolu uygarlıklar beşiği denilmektedir.

Mezopotamya’da; Sümerliler, Babiller, Asurlar, Elamlar ve Akadlar gibi uygarlıklarına evsahipliği yapmıştır. İnsanlık tarihi Dicle ve Fırat nehirlerinin arasındaki bölgede kalan Anadolu ve Mezopotamya’da başlamıştır. Burada yaşayan pek çok uygarlık sebebiyle bu bölgeler uygarlıklar beşiği olarak adlandırılmaktadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here