Anadolu’nun Fethinde Etken Olan Gelişmeler Hakkında Bilgi

0
104

Anadolu’nun Fethinde Etken Olan Gelişmeler Hakkında Bilgi, konu özeti, ödev araştırması, kısaca detaylı araştırma,

Anadolu’nun Fethinde Etken Olan Gelişmeler;

* Büyük Selçuklular’ın Horasan’da egemenlik kurmalarından sonra Anadolu’ya ilk önemli Türkmen akınları başlamıştır.

* Pasinler Savaşı (1048) ile Anadolu’ya yapılan Türkmen akınları daha planlı hale gelmiştir.

* 1054’te Tuğrul Bey’in Anadolu Seferi’yle Doğu Anadolu’da bir kısım yerler alınmıştır.
* Türkmen akınlarına karşı Bizans, 1068 ve 1069’da Doğu’ya yaptığı seferlerden sonuç alamamıştır.
* 1071 Malazgirt Savaşıyla Anadolunun kapıları Türklere açılmış ve Bizansın direnci kırılmıştır.
* Anadolu’nun fethinde; Gümüş Tegin, Afşin, Ahmet Şah, Artuk ve Çaka Bey gibi Türkmen Beyleriyle, Kutalmışoğlu Süleyman Şah ve kardeşi Man-sur’un büyük katkıları olmuştur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here