Ankara’nın Akarsu ve Gölleri Hakkında Bilgi

0
437

Ankara’nın Akarsu ve Gölleri Hakkında Bilgi, ankara’nın akarsuları, ankaranın gölleri, ankara ile ilgili bilgiler,

Ankara’nın doğu yarısında bulunan sular Kızılırmak nehrinde, batı yarısına ait sular ise, Sakarya nehrinde toplanır. Kızılırmak, ilin güneydoğu kesiminde önce Ankara ili ile Kırşehir vilâyeti arasında sınır teşkil ederek güneybatı – kuzeydoğu doğrultusunda uzanır.

Son yıllarda yapılan büyük barajlardan biri olan Hirfanlı barajı da bu ke¬simde yer alır. Bu barajın arkasında suların kabarması ile meydana gelen suni baraj gölünün de yarısı Ankara ilinde, diğer yarısı Kırşehir vilâyetinde kalır. Kızılırmak tamamen Ankara vilâyeti topraklarına girdikten sonra, güney – kuzey istikametini alır.

Bundan sonra Kızılırmak güneybatı – kuzeydoğu doğrultusunu alarak An-kara topraklarını terkeder ve Çankırı iline girer. Kızılırmak’ın en büyük kolu olan Deliceırmak da doğuda, küçük bir sahada, Ankara ili topraklarını sular ve az sonra ili terkeder.

Sakarya nehri Ankara’nın güneybatısında, Eskişehir ile sınır çizer. Sonra tamamen Ankara topraklarına girer. Polatlı’nın batı-sından geçer.

Kuzeybatıya dönerek tekrar Eskişehir ile Ankara arasında smır çizer. Daha sonra da doğu – batı doğrultusunu alarak bu iki il arasındaki smır üzerinde ak-maya devam eder. Türkiyenin en büyük barajı olan Sarıyar barajı da bu doğu – batı istikametti mecra üzerindedir. Bu barajın arkasında husule gelen suni gölün de yarısı Ankara vilâyetinde, diğer yarısı Eskişehir vilâyetinde kalır.

Sakarya’nın Ankara vilâyeti içinde aldığı en mühim kol olan Ankara çayı (yahut Engürü çayı), İncesu, Hatip çayı ve Çubuk çayının birleşmesiyle meydana gelir.

Hatip Çayı, Hüseyin Gazi dağının doğusundan çıkar. Timurlenk ve Kale tepeleri arasında derin bir boğaz içinde akarak ovaya girer. Hatip Çayı, Ankara içinden akarken Bent Deresi adını alır.

Çubuk çayı, kuzey – güney doğrultusunda akarak Ankara ovasına dahil olur. Ankara ovasına giren akarsulardan üçüncüsü de în-cesu’dur. Emir gölünün kuzey ucu Tepe arasından Ankara ovasına girer.

Bu üç çay ovada ayrı ayrı aktıktan sonra, Ankara’nın batısında önce Bent deresi ile İncesu birleşir. Daha sonra da Çubuk çayı bunlara kavuşarak meydana gelen nehir, An-kara çay adını alır. Bu da batıda Sakarya’ya karışır.
Göller: Vilâyetin önemli gölleri Tuz golü ile Emir ve Mogan gölleridir. Türkiyenin ikinci büyük gölü olan Tuz gölü (1 620 km2) nün yarısı Ankara sınırları içinde bulunur. Emir gölü, Ankara şehrinin 20 km. kadar güneyindedir.

Önceki MakaleAnkara’nın Bitki Örtüsü Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleAnkaranın Tarım Faaliyetleri Nelerdir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz