Antalya Başlıca Gelir Kaynakları, Ekonomisi

0
119

muzAntalya ili topraklarının %10 u ekili dikili alanlar tarafından meydana getirilmiştir. ilde dağlık alanların fazla ovalık yerlerin ise az yer tutuşu, tarım alanlarının mahdut yerlerde toplanmasına sebep olmaktadır.

Görünüşte geniş düzlükler halinde uzanan Antalya ovasında toprak kalınlığı az ve bu ince toprak tabakasının salonda sert kalker bir kabuk yer aldığı için, tarım fazla gelişmemiştir.

Bu ovada buğ­daydan başka, pamuk ve susam ve diğer mahsuller yer alır. Son yıllarda ovanın bazı kesimlerinde çeltik ekilmeye de başlanmıştır. Antalya Ovasının doğu yansım teşkil eden Aksu ve Köprüsü nehirlerinin etrafındaki verimli topraklarda tarım daha fazla geliş­miştir.

Bu sahada pamuk ekimine önem ve­rilir, tlin batı yarısında yer alan Elmalı Ova­sı ise tabiî manzarasında olduğu gibi, zirai manzarasında da İç Anadolu’ya benzer özel­likler gösteren ve hububat ekiminin fazla yer tuttuğu bir alandır.

Bu kesimin kıyı­larında ise, turunçgiller ziraati başlıca ge­lir kaynağıdır. Bilhassa Finike Ovasmda portakal ağaçlarının fazla sayıda olduğu gö­ze çarpar. Antalya ilinin doğusunda Manav­gat ile Alanya arasında muz görülmeye baş­lar.

Alara Çayından itibaren sıklaşmaya başlayan muz bitkisi, en çok Alanya kasabası çevresinde gelişmiştir.Antalya ilinde hayvancılık ileri gitmiştir. Antalya eskiden beri kasaplık hayvan ihraç eden bir il olarak tanınmıştır.

Önceki MakaleAntalya’nın Akarsuları Nelerdir
Sonraki MakaleAkdeniz Bölgesinde Demiryolu Olmayan Tek İlimiz Antalya

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz