Antalya’nın Akarsuları Nelerdir

0
253

manavgat şelalesiAntalya ilinde en önemli akarsular kuzey- güney doğrultusunda akarak Akdcnize dökülen ırmak     3 lardır. Bunların en önemlileri Aksu ve Köprüsu’dur.   Aksu’nun   kaynaklarım   İsparta şehri civarından gelen Fabrika Deresi ile  Kovada Gölünden çıkan bir dere teşkil eder. Bu akarsu, tarihî Perge harabelerinin doğu­sundan geçerek Antalya körfezine dökülür. Köprüsü daha uzun’bir akarsudur; Anamas Dağlarından doğar. Bu da Belkıs (Aspen-dos) harabelerinin doğusundan geçerek An­talya Körfezine dökülür.

Daha doğudaki Manavgat Çayı kuzeybatı -güneydoğu doğrultusunda akar. Manavgat kasabasının kuzeyinde meşhur Manavgat Şe­lâlesini meydana getirdikten sonra, Antal­ya körfezine dökülür. İlin daha doğusunda­ki çayların boyları daha küçüktür. Bunla­rın en önemlileri Alara Çayı ile Gazipaşa Çayıdır.

Antalya ilinin bol sulu, fakat kısa boylu akarsularından biri de Antalya şehri­nin kuzeyinden çıkan ve şehrin içinden geç­tikten sonra, şehir civarında muhtelif yer­lerde şelâleler halinde denize dökülen Dü­den Suyudur. Antalya Körfezinin batısında kalan kısımda en önemli akarsu Alakır Ça­yıdır. Kuzey • güney doğrultum bu çay Tah­talı Dağları ile Bey Dağlarım birbirinden ayırır ve ağız kısmında Finike Ovasını mey­dana getirir.

Antalya ilinin belli başlı gölleri Elmalı Ovasmın tabanında yer alan Karagöl ve Av­lan Gölü ile Kaş’ın batısındaki Ova Gölü­dür. Kuzeybatıda bulunan Söğüt Gölünün ise, yarısı  Antalya ilinde, yarısı  Burdur ilinde bulunur.

Bunlardan Karagöl’ün fazla suları Elmalı Düdeninde kaybedilir. Avlan Gölünün bazı kesimleri son yıllarda göl su­larının çekilmesiyle ziraat yapılabilecek bir duruma geçmiştir. Bu göllerin hepsi de kal­kerli arazi içindeki çukurlarda yer almıştır. Sığ göllerdir.

Su seviyesi mevsimden mev­sime değişir. Yaz aylarında sahaları daralan göllerin yağışlı mevsimlerde sahası genişler.

Önceki MakaleAntalya Bitki Örtüsü Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleAntalya Başlıca Gelir Kaynakları, Ekonomisi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz