Asya Hun Devleti Hakkında Bilgi

0
122

Orta Asya’da kurulan İlk Türk Devleti olarak önemi büyüktür. Hunlar‘ın merkezi Ötüken idi. MÖ 3. yy civarında Hunların Çin üzerindeki baskılarının arttığını söyleyebiliriz. Bunların neticesinde Çinliler savunma için duvar yapmaya başlamışlardır. Hunların saldırılarına karşı ortaya Çin Seddi çıkmıştır.

İlk hükümdarları Teoman’dır. Hükümdar Şanyü unvanını taşımaktadır. Bu dönemde Hunlar oldukça güçlü bir siyasi birlik oluşturduklarını söylemek mümkündür.  Mete Devri Hunların en parlak dönemleridir. Mete devleti yeniden teşkilatlandırmıştır.

Mete çin topraklarına girerek burada Çin ordusunu turan taktiği ile çember içine almıştır. Mete Çin hükümdarına yazmış olduğu mektupta “eli ok ve yay tutan herkes hun oldu” diyerek millet olma bilincine vurgu yapmıştır.

 

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here