Atatürk’ün eğitim alanında yaptığı inkilaplar

0
67

Atatürk’ün eğitim alanında yaptığı inkilaplar, yenilikler nelerdir?

Atatürk, eğitim alanında yaptığı inkilaplarla her yurttaşın okuma-yazma öğrenmesini ve gelecekte kendisi için gerekli olan eğitimi almasını amaçladı. Tevhid-i Tedrisat (Öğrenim Birliği) kanunu’nun çıkarılması 1924 ile eğitimin milli bir kimlik kazanmasını sağladı. Kız ve erkeklerin birlikte öğrenim gördüğü karma sisteme geçilmesi 1924, Arap alfabesi yerine Latin esasına dayalı Türk alfabesinin kabul edilmesi 1928, Millet Mekteplerinin açılması 1928, Atatürk’ün eğitimi yaygınlaştırma düşüncesinin bir sonucuydu.

Atatürk’e göre, eğitimin yaygınlaştırılmasında ve Cumhuriyet neslinin geliştirilmesinde en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Onun “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” sözü öğretmenlere verdiği önemin bir göstergesidir. Yeni Türk harflerinin öğretilmesinde bizzat öğretmenlik yapan Atatürk’e, Türk milleti eğitim ve öğretimdeki çalışmalarından dolayı “başöğretmen” unvanı verilmiştir.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here