Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Hakkında Bilgi

0
121

avrupa birliğiAvrupa birliği ve avrupa konseyi ile ilgili kısaca kuruluş amaçları ve hangi yılda kurulduğu ile ilgili kısa notlar.

Avrupa Birliği : 1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması’yla Avrupa Topluluğu’nun siyasi ve ekonomik yönden birleşmiş bir Avrupa yaratmak amacıyla kurduğu siyasi, ekonomik birlik.

Avrupa Konseyi : 1949 yılında Avrupa’da bütünlüğü ve barışı korumak, ekonomik ve siyasi gelişimi sağlamak, ekonomik , bilimsel, yönetimsel alanlarda ortaklık sağlamak amacıyla Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İrlanda, İtalya, Lüksemburg ve Norveç tarafından kurulan örgüt.

Bakınız > Avrupa birliği üyesi ülkeler

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here