Avusturya’nın Osmanlı Üzerindeki Politikası Hakkında Bilgi

1
90

d) Avusturya’nın Osmanlı Politikası:

• Mohaç Meydan Savaşı’ndan sonra Macaristan, Osmanlı Devleti’yle Avusturya arasında başlayan ilişkilerin odak noktasını oluşturmuştur. Bu bölgeye egemen olmak isteyen iki devlet arasında sürekli mücadele olmuş, Karlofça ve Pasorafça Antlaşmaları Macaristan bölgesinin Avusturya’ya geçmesini sağlamıştır.

• 18. yüzyılda Avrupa’daki Osmanlı topraklarını Rusya ile paylaşmak için bu ülke ile ittifak yapan Avusturya’nın bu politikası 1815 Viyana Konferansı’na kadar devam etmiştir.

 

 

Avusturya, çok uluslu bir devlet olduğundan dolayı milliyetçi hareketlerden çekinmiş dolayısıyla ayrılıkçı faaliyetlere karşı Osmanlı toprak bütünlüğüne yönelik bir politika takip etmeye başlamıştır. Avrupa devletlerinin aksine Yunan isyanını desteklememiştir.

19. yüzyılda Rusya’nın Balkanlardaki genişlemesi Avusturya’nın çıkarlarına ters düştüğünden Avusturya, Rusya’nın Balkanlarda genişlemesini engellemeye çalışmıştır.

• Berlin Anlaşması’yla Bosna Hersek’in
yönetimini üstlenen Avusturya II. Meşrutiyet’in ilanı sırasında da burayı ilhak etmiştir.

• I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile aynı grupta yer almıştır. Savaş sonrası tarihe karışan imparatorluklardan biri Avusturya-Macaristan İmparatorluğu olmuştur.

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here