Berlin Antlaşması Maddeleri

0
134

berlin antlaşmasıBerlin Antlaşması 1878

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Ayastefanos Antlaşması diğer Avrupalı devletler itiraz edince Berlin’de yeni bir kongre toplandı ve 1878 yılında Berlin Antlaşması imzalandı. Buna göre;

  • Sırbistan Karadağ ve Romanya bağımsız olacak (Ayastefanos’la aynı).
  • Osmanlı Devleti 802.000.000 frank savaş tazminatı ödeyecek (Ayestefa­nos’ta, Osmanlı Devleti 1.410.0000.000 ruble savaş tazminatı ödeyecekti).
  • Teselya bölgesi Yunanistan’a bırakılacak (Ayastefanos’la aynı).
  • Girit Rumlarına ve Ermenilere ıslahat yapılacak (Ayastefanos’la aynı).
  • Kars, Ardahan, ve Batum Ruslara bırakılacak (Ayestefanos’ta Doğu Be­yazıt da Ruslara verilecekti), Doğu Beyazıt Osmanlı’ya bırakılacak.
  • Bosna Hersek Osmanlı toprağı sayılacak; fakat Osmanlı Devleti’nin sını­rı kalmadığı için burasının yönetimi geçici olarak Avusturya’ya bırakıla­caktı. (Ayestefanos’ta Bosna-Hersek özerk olacaktı)
  • Bulgaristan üç bölgeye ayrılacaktı. Küçük ve özerk bir Bulgar prensliği kurulacaktı. (Ayestefanos’ta Ege Denizi’ne çıkışı olan, Osmanlıya bağlı büyük bir Bulgaristan krallığı kurulacaktı).

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here