Berlin Antlaşması Şartları, Maddeleri Hakkında Bilgi, Konu Özeti

0
89

Berlin Antlaşması Şartları, Maddeleri Hakkında Bilgi, Konu Özeti, ödev araştırması, kısaca detaylı bilgi,
• Ayastefanos Antlaşması’nın yeniden ele alınıp bazı maddelerinin değiştirilmesiyle kabul edilen

Berlin Antlaşması şartlarına göre;

1. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak,
2. Bulgaristan 3 bölgeye ayrılacak; 1. bölgede Osmanlı egemenliği altında Bulgaristan Prensliği kurulacak; 2. bölge Doğu Rumeli adıyla Osmanlı Devleti’ne bırakılacak; 3. bölge ise Makedonya olacak, ıslahat yapmak şartıyla Osmanlı Devleti’nde kalacak (Ayestefanos’a göre Ege Denizi’ne kadar ulaşan büyük bir Bulgaristan Devleti’nin kurulması kabul edilmişti),
3. Bosna Hersek’in yönetimi Avusturya’ya bırakılacak,
4. Kars, Ardahan ve Batum Rusya’ya verilecek, Doğu Beyazıt Osmanlı Devleti’nde kalacak (Ayaste-fanos’a göre Doğu Beyazıt da Rusya’ya bırakılacaktı),
5. Girit’te ve Ermenilerin oturduğu Anadolu vilayetlerinde ıslahatlar yapılacak,
6. Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı verecek,

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here