Beylikler Dönemi Devlet Yönetimi Hakkında Bilgi, Konu Özeti

0
127

Beylikler Dönemi Devlet Yönetimi Hakkında Bilgi, Konu Özeti, ödev araştırması,

a. Devlet Yönetimi:
* Anadolu Selcuklarında hükümdarın yetkileri daha önceki Türk devletlerindeki ve çağdaşı olan diğer devletlerin hükümdarlarına göre daha fazla olmuştur. Buna rağmen hükümdarın yetkileri sınırsız değildir.
* Atabeylerin ve meliklerin yetkileri diğer Türk devletlerine göre daha kısıtlı olmuş, böylece devletin parçalanması önlenmek istenmiştir.
*

* Tahta geçen hükümdar, Abbasi halifelerinden hükümdarlık fermanı almış, adına hutbe okutup para bastırmıştır. Aynca tuğ, çetr, sancak, otağ, nevbet ve mühür gibi hükümdarlık alametleri olmuştur.
* Karakoyunlu ve Akkoyunlarda da benzer özellikler uygulanmıştır.
* Anadolu Selçukluların’daki saray teşkilatı Büyük Selçuklulardakinin aynısıdır.
* Devlet işlerini yürüten büyük divan v£ diğer divanlar oluşturulmuştur. İnşa, Arz, İsraf ve İstifa Divanlarının başkanları ile Pervan gibi görevliler büyük divanın üyesi durumunda olmuşlardır.
* Niyabetisaltanat Divanı; güvenilen komutanlar ve devlet adamlarından oluşan ve hükümdar başkentte olmadığı zaman ona ait işleri üstlenen önemli bir devlet organı durumunda bulunmuştur.

Anadolu Selçuklularında ülke vilayetlere ayrılmıştır. Bunlar;
1. Meliklerin yönettiği vilayetler; doğrudan hükümdarş bağlı olmuşlardır.
2. Divan dairesi vilayetleri; başında subaşılar bulunmuş, yönetim ve gelirleri divana aittir.
3. Bizans sınırında bulunan eyaletler; bunların başında Uc Beyi veya VaJi bulunmuş, sınırları korumuşlardır .

Uç beyleri, Anadolu Selçuklu Devtett’nin zayıflamaya başlamasıyla birlikte bakımsız, hareket ederek zamanla bağımsız duruma gelmişlerdir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here