Beylikler Döneminde Sosyal ve İktisadi Hayat Hakkında Bilgi

0
132

Beylikler Döneminde Sosyal ve İktisadi Hayat Hakkında Bilgi, konu özeti, ödev araştırması,

f. Sosyal ve İktisadi Hayat:

* Anadolu Selçuklu Devleti, değişik bölgelerden gelen Türk topluluklarını huzur ve güven
ortamı sağlayarak birleştirmiştir.
* XIII. y.y. ın ilk yansında ve özellikle Aleaddin Keykubat döneminde Anadolu dönemin en zengin ülkesi durumuna gelmiştir. Bu durum doğu ülkelerinde yaşayan birçok zengin Türk ailesinin Anadolu’ya gelip yerleşmesine neden olmuştur.
* Şehirde oturan esnafın aralannda kurdukları dini ve iktisadi bir özellik taşıyan Ahilik teşkilatı şehirlerde sosyal hayatta etkili olmuştur. Meslek grupları özelliklerine göre belirli bir esnaf loncasının üyesi durumuna gelmişlerdir. Şehirdeki iktisadi hayatta en fazla rol oynayan kimseye Ahi Baba denilmiştir.

*

Anadolu Selçuklu sultanları, Türklerdeki boy özelliğini yıkmak ve göçebeleri toprağa bağlamak için boyları küçük bölümlere ayırarak yerleşik hayata geçirmişlerdir.

* Ticaretin geliştirilmesine yönelik tedbirler alınmıştır. Şehirler arasına 30 – – 40 km aralıklarla kervansaraylar kurulmuştur. Ticaret yollarının güvenliğine önem verilmiştir. Gümrük vergilerinin düşürülmesine ve güvenliğini sağlamasına yönelik komşu ülkelerle anlaşmalar yapılmıştır.
* Anadolu Selçuklularında ilk para I. Mesut tarafından Konya’da bastırılmıştır.
* Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğolların etkisiyle ticari hayat zarar görmüş fakat Beylikler döneminde Anadolu yeniden iktisadi yönden eski gücüne ulaşmıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here