Bir yerleşim biriminin toplu ya da dağınık olması neye bağlıdır

0
158

Bir yerleşim biriminin toplu ya da dağınık olmasının neye bağlı olduğunu araştırınız.

Yerleşim yerlerindeki insanlar farklı sebeplerden dolayı bir arada olurlar yada dağınık şekilde yaşarlar, bunun en temel nedeni yer şekilleridir.

Özellikle yer şekillerinin engebeli olduğu, sulak alanların bol olması, tarım alanlarının bol olması yerleşme biçimlerini direkt olarka etkilemektedir. Bunların sonucunda insanlar toplu yada dağınık şekilde yerleşmelere geçmektedirler. Bu yıllardır süregelen ve devam eden bir neden sonuç ilişkisidir.

Suyun (yağışların) bol olduğu yerlerde, arızalı ve eğimli bölgelerde, evlerin birbirinden uzak olduğu bahçeler içerisinde insanlar dağınık olarak yerleşmişlerdir. Dağınık yerleşmede su fazlalığı, tarım alanlarının dağınıklığı ve yerşekillerinin engebeliliği etkilidir.

Evlerin birbirine yakın olduğu yerleşme biçimidir. Suyun az olduğu yerlerde ve arazinin düz olduğu ovalık alanlarda insanlar toplu olarak yerleşmişlerdir. Su kaynakları az olduğu yerlerde ve az engebeli yerlerde toplu yerleşmeler fazladır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here