Boylam Nedir Nasıl Bulunmuştur Hakkında Kısaca Bilgi

1
95

Boylam Nedir Nasıl Bulunmuştur Hakkında Kısaca BilgiBoylam, yeryüzünde bir noktadan ve kutuptan geçen yerel meridyenle stan­dart meridyen arasındaki açı. 1884’te Washington’da yapılan Meridyen Kon­feransında, denizcilik ve uluslararası hesaplar için standart meridyen olarak Greenwich Gözlemevi’nin meridyen dai­resinden geçen meridyenin kullanılması kabul edildi.

Astronomide, asal büyük daire ola­rak ekvator yerine tutulum dairesi (ek-liptik) kullanıldığında, ekliptikel koordi­nat sistemi elde edilir. Bu sistemde koordinatlar ekliptikel enlem ve boy­lamdır. Ekliptikel boylam (göksel boy­lam)… ile gösterilir ve ilkbahar nokta­sından (Y noktası) sonra, doğuya doğru ölçülür.

Gökada (Galaktal) koodinat siste­minde de galaktal enlem ve boylam kul­lanılır. Galaktal boylam, Samanyolu düzleminin gökküresiyle arakesiti olan galaktal ekvator boyunca ve galaktal ek­vatorla gök ekvatorunun kesim nokta­sından başlayarak ölçülür.

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here