Bulgarlar Hakkında Bilgi, Özeti, Araştırma

0
68

Bulgarlar Hakkında Bilgi, Özeti, Araştırma, ödev konusu, ansiklopediden bilgi, bulgarlar devleti ile ilgili bilgi,
BULGARLAR (VI. YY – XIV. YY)
* VI. yy’da Karadeniz’in kuzeyinde güçlü bir devlet durumuna gelmişlerdir.
* Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları olmak üzere iki önemli kütleye ayrılmışlardır.

* İtil Nehri boylarına göç ederek yerleşen bir kısım Bulgar topluluğu İtil Bulgarları adı verilen bir devlet kurmuşlardır. Bunlar Göktürklere ardından da Hazarlara tabi olmuşlar, Bizans ve Müslümanlarla yapılan ticaret sayesinde zenginleşmişlerdir.
* İtil Bulgarları X. yüzyılda Müslümanlığı kabul etmişlerdir. 1237’de Altınordu Devleti’nin hakimiyetine girmişlerdir.
* Tuna boylarına yerleşen Bulgarlar ise Tuna Bulgar devletini kurmuşlardır.
* Tuna Bulgarları, IX. yüzyılda Hristiyanlığı benimsenmişler, hem bu dinin etkisi hem de Slav topluluklarıyla karışıp kaynaşılması suretiyle Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir. Hristiyanlığın benimsenmesi ile hükümdarları “han” unvanı yerine “çar” unvanı kullanmaya başlamışlardır.
* Tuna Bulgarları 923’de İstanbul’u kuşatmışlardır.

YORUM: Balkanlarda güçlü bir devlet kuran Bulgarların kralları Türklere mahsus “han” unvanı kullanırken, Hristiyanlığın benimsenmesiyle “Çar” unvanı kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca Hhstiyan slav topluluklarıyla karışarak dillerinde ve kültürlerinde değişiklikler olmuş, çoğu Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir. Bu durum dini değişikliğin kültürel değişikliğe de neden olduğunu gösterir. İslamiyet’in Türk kültürüne benzerlik göstermesi, İslamı benimseyen Türk topluluklarının kültürlerin devam ettirebilmelerinde etkili olmuştur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here