Buluşlarla teknolojik gelişmeler arasındaki ilişki

0
88

Buluşlarla teknolojik gelişmeler arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir?

İnsaoğlunun hayatı çok kısıtlııdr, göz açıp kapayıncaya kadar geçer bu yüzden bilim adamlarının en temel prensibi geçmişte yapılan tüm verileri toplayıp, literatür taraması yapıp üstüne kendinden birşeyler koymaya çalışırlar, geçmişte yapılan çalışmalara göz atmamak, incelememek bilime aykırı bir davranıştır.

Buluşlarla teknolojik gelişmeler arasında paralel bir ilişki vardır, nekadar fazla buluş ve icat gerçekleşirse teknoloji de bununla paralel olarak birlikte ilerler. Ancak teknolojik cihazların da yeni icatlar ortaya konulmasındaki payı yadsınmayacak derecede büyüktür. Teknolojik gelişmeler yeni buluşların kapısını aralarken, yeni buluşlar da teknolojik cihazxların ortaya çıkmasında gelişmesinde direkt olarak etkilidir. Bu bağlamda ikisi arasında ciddi bir ilişki vardır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here