Büyük selçuklu devleti hakkında bilgi

1
481
Büyük selçuklu devleti hakkında bilgi

Büyük selçuklu devleti hakkında bilgi, büyük selçuklu devleti kuruluşu, büyük selçuklu yıkılışı, büyük selçuklu devleti kim tarafından kurulmuştur.

Büyük selçuklu devleti hakkında bilgi
Büyük selçuklu devleti hakkında bilgi

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

1040 yılında Dandanakan savaşı sonrasında kurulmuş bir devlettir. Dandanakan savaşı Gazneliler ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılmış olup Gazneliler’i yıkılma sürecine sokarken Büyük Selçuklu devletini kurulmasına vesile olmuştur.

Devletin kurucusu Tuğrul Bey’dir. Devlet adını Tuğrul ve Çağrı beylerin dedesi olan Selçuk Bey’den almıştır. Dedelerinin adı Selçuk olduğu için Devletin adına Büyük Selçuklu Devleti adını vermişlerdir.

Tuğrul Bey devleti kardeşi Çağrı Bey ile birlikte yönetmiştir. Bu dönemde Anadolu’ya akınlar düzenlenmeye başlanmıştır. İlk akımlar bu dönemde yapılmıştır. Önce Erzurum’un Pasinler ilçesinde Bizans ile bir savaş yapılacak, Bizans yenilgiye uğratılacak ve ardından Anadolu’ya yapılan akınlar artarak devam edecektir.

Tuğrul Bey Abbasi halifesini Fatımilerin baskısından kurtaracak ve bundan dolayı ona Doğunun ve Batının sultanı unvanı verilecektir. Sultan Alparslan döneminde, Bizans ile Malazgirt savaşı yapılacak ve Bizans yenilgiye uğratılacaktır. Çağrı Bey ve Tuğrul bey dönemlerinde Anadolu’ya ilk akımlar yapılmıştı ve Bizans yenilgiye uğratılmıştı. Daha sonra Alparslan Döneminde Malazgirt savaşı ile Anadolu’ya yapılan fetihler daha da artırılarak devam edecektir.

Malazgirt savaşı ile birlikte Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Yani artık bu kapıdan Türkler kitleler halinde Anadolu’ya girmeye başlamış ve bu savaştan sonra Anadolu’yu yurt edinmeye başlamışlardır. Yani yavaş yavaş Anadolu Türk yurdu haline gelmeye başlamıştır.

Büyük Selçukluların en parlak dönemleri ise Melikşah dönemidir. Melikşah’ın ölümünün ardından taht kavgaları başlayacak ve 1157 yılında Büyük Selçuklu devleti yıkılacaktır.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here