Büyük Selçuklu Devleti’ nin Önemli Yanları ve Yıkılma Nedenleri Hakkında Bilgi

0
62

Büyük Selçuklu Devleti’ nin Önemli Yanları ve Yıkılma Nedenleri Hakkında Bilgi, konu özeti, kısaca bilgi,

Önemli Yanları

-Resmi dili farsçadır.

-İkta sistemi uygulandı.

-Atabeylik sistemi oluşturuldu.

Yıkılma Nedenleri

-Türk mücadeleleri

-Abbasi halifelerinin etkisi

-Atabeylere geniş yetki verilmesi

-Sınırların genişlemesiyle otoritenin korunmaması

-İdari ve askeri alanda Türkmenlerin yerine İranlıların tercih edilmesi sonucunda Türkmenlerin küstürülmesi.

-Haçlı seferleri ve Katvan savaşı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here