Büyük Selçuklu Devleti’ nin Zayıflama ve Yıkılma Nedenleri Hakkında Bilgi

0
99

Büyük Selçuklu Devleti’ nin Zayıflama ve Yıkılma Nedenleri Hakkında Bilgi, konu özeti, ödev araştırması,

Büyük Selçuklu Devleti’nin Zayıflama ve Yıkılma Nedenleri:

-Veraset sisteminin etkisi ve taht kavgaları,

-Devletin kurucusu olan Oğuzlara (Türkmenler) ereken önemin verilmemesi,

– Yeniden siyasi nüfuz kazanmak isteyen Abbasi halifelerinin yıkıcı faaliyetleri,

– Atabeylerin bağımsız hareket etmeleri,

– İran’da yayılan Batinilik hareketinin zararlı etkileri,
– Haçlı seferlerinin yarattığı sarsıntı,
– Katvan Savaşı’nın kaybedilmesi,

– Oğuzların isyanıdır. (Oğuzlar Selçukluların hem kurucusu hemde yıkıcısı olmuşlardır.),

YORUM: Büyük Selçuklular, Türk – İslam sentezini tam olarak gerçekleştirmişlerdir.

YORUM: Selçuklularda fethedilen yerlerin yönetiminin fethedenlere verilmesi, kısa sürede büyük fetihler gerçekleştirilmesine neden olmuştur. Fakat bu uygulma devletin kısa sürede parçalanmasının temel etkenlerinden biridir.

YORUM: Hükümdar çocuklarını yetiştiren atabeylerin faydalı eğitim faaliyetleri yanında, bunların nüfuzlu bilgili ve halk tarafından sevilen kimseler olmalarından dolayı merkezi yönetimin zayıflamasıyla birlikte bağımsız hareket ederek devletin parçalanmasında etkili olmuşlardır.

YORUM: Tuğrul Bey Bağdat Seferinde, halife tarafından doğunun ve batının hükümdarı ilan edilmiş
böylece İslam dünyasında siyasi yetkiler Tuğrul Bey’e geçmiştir. Halife, sadece dini işlerin başı durumuna gelmiştir. Bu durum Selçuklularda laikliği ortaya koyan bir gelişme kabul edilir.

YORUM: Selçuklularda resmi dilin Farsça edebi-yat dilinin Arapça olmas halk dili olarak varlığını sürdü-ren Türkçenin daha az gelişmesine neden olmuştur. Ayrıca devlet yönetiminde İranlılara yer verilmiş olması Ümmetçi bir politika takip edildiğini gösterir.

YORUM: Belirli bölgelerin toprak gelirlerini devlete hizmet edenlere maaş ve askere besleme karşılığı olarak bırakılması (iktia sistemi) ayrıca bu kimselerin çifçileri kontrol edebilmeleri, öncelikle üretimde sürekliliği sağlamıştır. Bundan başka devlete yük olmadan asker beslenmiş ve taşrada asayiş düzeni oluşturulmuştur.

YORUM: Nizamiye Medreseleri adıyla medre-selerin yaygınlaşması ve bunların giderleri için belirli toprakların tahsis edilmesi eğitim ve kültüre verilen önemi gösterir. Medreselerde düşünce serbestliği sağlanması bu dönemde bilim ve kültürün gelişmesinde etkili olmuştur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here