Çevre, Ekoloji, Çevre Kirliliği hakkında bilgi

0
124

Çevre, ekoloji, çevre kirliliği, çevre sorunlarının sebepleri hakkında kısaca bilgi.

Çevre : Çevreyi tanımlamak için bir çok farklı cümleler kurulabilir. “kişinin içinde bulunduğu ortam şeklinde açıklanabilirken” toplum bilimi açısından “hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörleri bütünlüğü” şeklinde de açıklanabilir.

Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Çevre Kirliliği: İnsanların kendi yaşamlarını daha mükemmel hale getirirken bir yandan da çevreyi kirletmekte, hava, toprak, su gibi kirlilik yaratmaktadır. Gelişen teknoloji ile yaşamlarımızı kolaylaştırırken birtakım fabrikalar ve otomobillerden çıkan zehirli gazlar da havayı kirletmektedir. Yani insan faaliyetleri sonucu birtakım kirlilik oluşmaktadır.

Çevre sorunlarının sebepleri: Çevre sorunlarının sebeplerini en başta hızlı nüfus artışı gelmektedir, konutta besinde sağlıkta birtakım olumsuzluklar yaşamamıza neden olmaktadır. Aşırı nüfus yoğunluğu, yaşanan şehirlerde su, hava, toprak kirlenmekte ve yetersiz duruma düşmektedir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here