Çevre politikası nedir? İçerik yönünden çevre politikası

0
655

Çevre Politikası tanımı, içerik yönünden çevre politikası, yöntem açısından çevre politikaları.

Çevre politikası: Toplumların sağlıklı bir çevrede yaşamalarının sağlanması ve doğal varlıklarının korunmasını hedefler.
İçerik yönünden çevre politikası: Bu yaklaşıma göre çevre sorunlarının gerek nedenlerinin gerekse çözümlerinin toplumsal düzenle olan ilişkisini vurgular. Çevre sorunlarının, kirliliğin azaltılması gibi parçacıl yöntemlerle uğraşmak yerine gerçek çözümlerin toplumsal düzende yapılması gereken köklü değişikliklerle olabileceğine inanılmaktadır. Buna neden olarak toplum, çevre etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Çevre politikaları da ekonomik, siyasal ve kültürel bir yeniden yapılanma projesidir. Marksist yaklaşım çerçevesinde bu durumda engel olan kapitalist üretim biçimini terk etmek olmalıdır.

Yöntem açısından Çevre Politikaları:  Önleyici politikalar ve Onarıcı politikalar olmak üzere 2 ye ayrılır.

Önleyici politikalar: Çevreye henüz hiçbir zarar verilmeden gelecekte meydana gelecek çevre zararları hesaba katılarak, canlıların yaşamları zarar görmeden birtakım önleyici önlemler alınmasıdır.

Onarıcı politikalar: Meydana gelmiş olan bir durum sonucunda çevreye verilen zararın önlenmesi ya da en aza indirilmesine yöneliktir. Onarımcı politikalarda amaç, çevre zararlarının maliyetinin çevreye zarar veren tarafından karşılanmasını sağlamaktır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here