Çocuk aldırmak (kürtaj) suç mu? Cezası var mı ?

0
143

Çocuk aldırmak suç mu? Cezası var mı ?, Çocuk aldırmanın cezası, çocuk aldırınca suç işlemiş olur muyum?

Halk arasında çocuk aldırmak olarak bilinen Kürtaj suç mu ? Şimdi buna bakacağız ve bu konu hakkında yapmış olduğumuz araştırmayı sizlerle paylaşacağız. 1983 yılında çıkarılan Tüzük’e göre bebek 10 haftalıktan daha küçükse isteğe bağlı olarak aldırılabilir, ancak 10 haftalıktan büyük olan gebeliklerde annede bulunan bazı rahatsızlık durumları varsa bebek alınabilir, onun dışında bebeğin alınması yani kürtaj yapılamaz.

Tıbbi açıdan bakıldığında kürtaj hamileliğin her aşamasında yapılabilir ancak hem dini açıdan hemde 1983 yılında çıkan tüzük ile belirtilen bağlayıcı hukuk kuralları ve manevi normlar açısından 10 haftalık dan daha büyük olan bebeğin kürtajına sıcak bakılmamaktadır.

10 HAFTADAN ÖNCEKİ GEBELİKLERDE KÜRTAJ YÖNTEMİ İLE BEBEĞİN ALINMASI

MADDE 3.- Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar kadının sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde, istek üzerine rahim tahliye edilir.
Rahim tahliyesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca yapılır.
Ancak, Bakanlıkça açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek yeterlik belgesi almış pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanının denetim ve gözetiminde menstrüel regülasyon yöntemiyle rahim tahliyesi yapabilirler.
Bu maddede 10 haftaya kadar olan gebeliklerin sadece isteğe bağlı olarak alınabileceği belirtilmiştir.

BEBEK 10 HAFTADAN BÜYÜKSE BEBEĞİN KÜRTAJLA ALINMASI
MADDE 5.- Gebelik süresi on haftayı geçen kadınlarda, rahim tahliyesi yapılamaz.
Bu durumdaki kadınlarda, ancak, Tüzük’e ekli (2) sayılı listede sayılan hastalıklardan birinin bulunması halinde ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından rahim tahliyesi yapılabilir. Hastalığın, kadın hastalıkları doğum uzmanıyla bu hastalığın ilişkin olduğu uzmanlık dalından bir hekimin birlikte hazırlayacakları, kesin klinik ve laboratuvar bulgulara dayanan, gerekçeli raporlarla saptanması zorunludur.
Bu maddede 10 haftadan büyük gebeliklerde kürtajın isteğe bağlı yapılamayacağı ve ancak aşağıda listelenen tıbbi nedenlerle yapılabileceği belirtilmiştir. Bu nedenlerle yapılacak kürtajlar için şu haftaya kadar olan gebeliklerde yapılabilir şeklinde bir üst sınır belirtilmemiştir.

10 HAFTADAN BÜYÜK GEBELİKLERİN KÜRTAJLA ALINMA GEREKÇELERİNİ İÇEREN LİSTE

Gebelik 10 haftadan fazla ise ancak aşağıdaki listede belirtilen ilgili rahatsızlıklardan dolayı kürtaj yapılabilir.

On haftanın üzerindeki gebeliklerde rahim tahliyesini gerektiren, kadının hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden ya da çocuk için tehlikeli olan hastalıklar ve durumlar :
A – Doğum ve Kadın Hastalıklarına bağlı nedenler
1) Daha önceki major uterin harabiyet ve hasarları
a) Sezeryan Ameliyatı
b) Miyomektomi
c) Uterus rüptürü
d) Geniş perforasyon
e) Geçirilmiş vajinal plastik operasyonlar
2) Rekürren preeklampsi eklampsi
3) İzoimmünizasyon
4) Mole hidatidiform
B – Ortopedik nedenler
1) Osteogenezis imperfekta
2) Ağır kifoskolyoz
3) Doğumu güçleştiren osteomiyelit
4) Faaliyet halinde bütün mafsalları ilgilendiren osteoartiküller hastalıklar
C – Kan hastalıklarına bağlı nedenler
1) Lösemi
2) Kronik anemiye neden olan hastalıklar
3) Lenfomalar
4) Pıhtılaşma defektleri
5) Hemolitik sarılıklar
6) Agranülositozis
7) Tromboembolik hastalıklar
8) Hemoglobinopatiler ve thalasemi sendromları (ağır klinik ve hematolojik bozukluğa neden olan)
9) Gamaglobulinopatiler
D – Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları
1) Doğumu engelleyen konjenital ve akkiz kalp hastalıkları
2) Kalp yetmezliği, perikardit, miyokardit, miyokarad enfarktüsü aşikar koroner yetmezliği, arteriyel sistem anevrizmaları
3) Ağır tromboflebitler ve lenfatik sistem hastalıkları
4) Ağır bronşektaziler
5) Solunum fonksiyonunu bozan kronik akciğer hastalıkları
E – Böbrek hastalıkları
1) Akut ve kronik böbrek hastalıkları
F – Göz hastalıkları
1) Dekolman
2) Renal hipertansif ve diyabetik retinopatiler
G – Endokrin ve metabolik hastalıklar
1) Feokromositoma
2) Adrenal hiperfonksiyon ya da yetmezliği
3) Kontrol altına alınamayan hipotiroidi veya hipertiroidi
4) Pratiroid hiperfonksiyon ya da yetmezliği
5) Ağır hipofiz hastalıkları
H – Sindirim sistemine bağlı nedenler
1) Gebeliğin devamını engelleyen sindirim organları hastalıkları
İ) İmmünolojik nedenler
1) İmmün yetmezliği hastalıkları
2) Kollajen doku hastalıkları J – Bütün malign neoplastik hastalıkları
K – Nörolojik nedenler
1) Grand mal epilepsi
2) Multipl skleroz
3) Muskuler distrofi
4) Hemipleji ve parapleji
5) Gebeliğin devamını engelleyen ağır nörolojik hastalıklar
L – Ruh hastalıklarına bağlı nedenler
1) Oligofreni
2) Kronik şizofreni
3) Psikoz manyak depresif (PMD)
4) Paranoya
5) Uyuşturucu bağımlılıkları ve kronik alkolizm
M – Enfeksiyon hastalıkları
1) Teratojen intra üterin enfeksiyonlar
a) Kızamıkçık
b) Toksoplazmozis
c) Sitomegalovirus
d) Herpes virus grubu hastalıklar
2) Cüzzam
3) Sıtma
4) Frengi
5) Brusella ve diğer ağır kronik enfeksiyonlar
N – Konjenital nedenler
1) Marphan sendromu
2) Mesane ekstrofisi
3) Down sendromu (***)
4) Sakat çocuk doğurma ihtimali yüksek diğer herediter hastalıklar
5) Gonadlara zararlı röntgen ışını ve ilaç
6) Teratogenik ilaçlar
7) Nörofibromatozis

NOT : Daha detaylı ve geçerli bilgi için doktorunuza başvurunuz..

KÜRTAJ GÜNAH MI

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here